• L'acollida en contextos escolars de diversitat lingüística i cultural

  L'acollida en contextos escolars de diversitat lingüística i cultural

  Curs telemàtic que proporciona recursos i orientacions per a l’acollida de l’alumnat nouvingut i les seves famílies, des de la perpestiva que el procés d'acollida ha de tenir en compte totes les dimensions de la persona, el seu procés de canvi i adaptació, i les seves necessitats.

 • Didàctica del català com a segona llengua per a l'alumnat nouvingut

  Didàctica del català com a segona llengua per a l'alumnat nouvingut

  Curs telemàtic que proporciona recursos per a l'ensenyament del català com a segona llengua a l'alumnat nouvingut, des dels àmbits de l'adquisició i l'aprenentatge de segones llengües i de l'assoliment de competència plurilingüe i intercultural.

 • Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat nouvingut a l'aula ordinària

  Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat nouvingut a l'aula ordinària

  Curs telemàtic que pretén oferir al professorat que atén alumnat nouvingut a l'aula ordinària, orientacions i recursos per afavorir l'èxit escolar de l'alumnat nouvingut i, en conseqüència, ajudar-los a viure positivament la incorporació a la societat d'acollida.

   

 • El tractament de la diversitat lingüística en els centres educatius

  El tractament de la diversitat lingüística en els centres educatius

  Seminari telemàtic internivells per reflexionar sobre la resposta educativa que podem donar a la diversitat lingüística i cultural dels centres educatius. Conèixer i compartir estratègies d'intervenció lingüística.

   

 • Voltem pel món

  Voltem pel món

  Activitat col·laborativa al voltant de les competències comunicatives i digitals. S'adreça a l’alumnat nouvingut de cicle superior de primària i de l'ESO que tenen un nivell de llengua suficient per accedir a les activitats proposades.