• Imprimeix

Recursos interactius

Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya.Descripció: Pàgina de l'Edu365 que recull materials interactius adients per al treball de llengua amb l'alumnat nouvingut. Inclou l'enllaç als projectes JClic per a l'aprenentatge de la llengua catalana.

 

GALÍ. Guia per a l'autoaprenentatge de la llengua catalana

Galí en línia
Galí variant central
Galí variant nord-occidental
Galí variant alguerès
Galí variant occitan d'Aran
Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.

Descripció: El Galí en línia ofereix materials basats en el programa JClic destinats a l'aprenentatge interactiu de la llengua catalana, especialment recomanat per als alumnes nouvinguts a Catalunya incorporats tardanament al sistema educatiu.

 

El mercat 

Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.

Descripció: Recurs interactiu per a l'aprenentatge inicial de la llengua. Els continguts corresponen al nivell A1 del MECR. Es presenten una sèrie de situacions comunicatives en el context d'un mercat, a partir de les quals es treballen les habilitats lingüístiques. Els continguts s'estructuren en quatre apartats (lèxic, frases, diàlegs i textos) i es presenten en diferents nivells de dificultat.

 

VINCLES 1, 2 i 3: Els altres i jo, Aquí i allà i Què fas? 

Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.

Descripció: Material interactiu que forma part del conjunt de materials Vincles, que té com a objectiu exercitar les quatre habilitats pròpies de la competència comunicativa (escoltar, parlar, llegir i escriure). Vincles ofereix al professorat eines d'aprenentatge suficients perquè l'alumnat de procedències culturals i geogràfiques diverses assoleixi el nivell de competència bàsica en llengua catalana.

 

Mini Unitats didàctiques. MUDS (educació primària) 

Recull del portal Edu365.cat

Descripció: Conjunt d’unitats de diferents aplicacions interactives per a treball de la llengua catalana en l’etapes d’educació primària.

 

Mini Unitats didàctiques. MUDS (ESO) 

Recull del portal Edu365.cat

Descripció: Conjunt d’unitats de diferents aplicacions interactives per a treball de la llengua catalana en l’etapa d’educació secundària obligatòria.

 

Intercat. Recursos per aprendre català 

Oficina de Política Lingüística d'Universitats i Recerca Secretaria d'Universitats i Recerca

Descripció: És un conjunt de recursos electrònics per aprendre la llengua i la cultura catalanes, principalment pensat per als estudiants de mobilitat que visiten les universitats catalanes.

 

Quídam. Estructuració del llenguatge 

Margarita Fortuny.

Descripció: Aplicació que té com a objectiu facilitar l’estructuració de la frase en etapes inicials de l’adquisició del llenguatge. Utilitza un diccionari d’accions en imatges i la síntesi de veu UPCTV que facilita a l’alumnat treballar de manera autònoma amb l’ordinador. Pensat inicialment per a l’alumnat nouvingut i per als qui presenten dificultats en l’estructuració de llenguatge.

 

Diàleg Multimèdia 

Consorci per a la Normalització Lingüística.

Descripció: Curs interactiu de llengua oral de català. S’estructura en vuit temes, cadascun dels qual s’ordena en quatre rutes amb objectius d’aprenentatge molt definits. Es Troben exemples en línia.

 

Clicat. Curs interactiu de llengua catalana 

Caterina Martínez i Taberner (Coordinadora). Publicacions de la UB

Descripció: Eina d'autoaprenentatge en format CD-Rom que permet a l'usuari planificar el seu propi ritme de treball. L'àmbit d'estudi abasta tant la reflexió lingüística com les estratègies d'anàlisi i composició de textos escrits, a partir de tres grans blocs de continguts: fonètica, morfosintaxi i text.

 

Jocs en català 

Consorci de Normalització Lingüística

Descripció: Recull de jocs didàctics en català, alguns dels quals treballen conceptes lingüistics, adequats per a l'alumnat nouvingut.

Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.Descripció: Material interactiu que forma part del conjunt de materials Vincles, que té com a objectiu exercitar les quatre habilitats pròpies de la competència comunicativa (escoltar, parlar, llegir i escriure). Vincles ofereix al professorat eines d'aprenentatge suficients perquè l'alumnat de procedències culturals i geogràfiques diverses assoleixi el nivell de competència bàsica en llengua catalana.

 

A l'abast 

Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears. Consorci per al Foment de la Llengua catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears.

Descripció: Material pensat per a aquelles persones no catalanoparlants que volen apropar-se a la nostra realitat lingüística i cultural. Consisteix en un conjunt de frases freqüents en situacions usuals de la vida quotidiana. Aquestes frases estan en anglès, alemany, castellà, euskera, francès, japonès, romanès, rus i xinès.

 

GALÍ. Guia per a l'autoaprenentatge de la llengua catalana

Galí en línia
Galí variant central
Galí variant nord-occidental
Galí variant alguerès
Galí variant occitan d'Aran
Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.

Descripció: El Galí en línia ofereix materials basats en el programa JClic destinats a l'aprenentatge interactiu de la llengua catalana, especialment recomanat per als alumnes nouvinguts a Catalunya incorporats tardanament al sistema educatiu.

 

El mercat 

Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.

Descripció: Recurs interactiu per a l'aprenentatge inicial de la llengua. Els continguts corresponen al nivell A1 del MECR. Es presenten una sèrie de situacions comunicatives en el context d'un mercat, a partir de les quals es treballen les habilitats lingüístiques. Els continguts s'estructuren en quatre apartats (lèxic, frases, diàlegs i textos) i es presenten en diferents nivells de dificultat.

 

PRONUNCIEM. Activitats d'autoaprenentatge de la pronunciació catalana per a alumnat nouvingut 

Josep Pi Mallarach.

Descripció: El projecte PRONUNCIEM desenvolupa una sèrie d’activitats didàctiques interactives adreçades a introduir l’alumnat nouvingut d’ensenyament secundari en la pronúncia bàsica del català central. Projecte elaborat durant la llicència retribuïda de modalitat A en la convocatòria del curs 2006-07 (Departament d'Educació)

 

Diàleg Multimèdia 

Consorci per a la Normalització Lingüística.

Descripció: Curs interactiu de llengua oral de català. S’estructura en vuit temes, cadascun dels qual s’ordena en quatre rutes amb objectius d’aprenentatge molt definits. Es Troben exemples en línia.

Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.Descripció: Material interactiu que forma part del conjunt de materials Vincles, que té com a objectiu exercitar les quatre habilitats pròpies de la competència comunicativa (escoltar, parlar, llegir i escriure). Vincles ofereix al professorat eines d'aprenentatge suficients perquè l'alumnat de procedències culturals i geogràfiques diverses assoleixi el nivell de competència bàsica en llengua catalana.

 

El mercat 

Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.

Descripció: Recurs interactiu per a l'aprenentatge inicial de la llengua. Els continguts corresponen al nivell A1 del MECR. Es presenten una sèrie de situacions comunicatives en el context d'un mercat, a partir de les quals es treballen les habilitats lingüístiques. Els continguts s'estructuren en quatre apartats (lèxic, frases, diàlegs i textos) i es presenten en diferents nivells de dificultat.

 

A l'abast 

Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears. Consorci per al Foment de la Llengua catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears.

Descripció: Material pensat per a aquelles persones no catalanoparlants que volen apropar-se a la nostra realitat lingüística i cultural. Consisteix en un conjunt de frases freqüents en situacions usuals de la vida quotidiana. Aquestes frases estan en anglès, alemany, castellà, euskera, francès, japonès, romanès, rus i xinès.

 

Entrena't per llegir. Projecte d'entrenament lector 

Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya.

Descripció: Projecte d’entrenament lector constituït per un seguit d'activitats relatives al procés de descodificació i de comprensió lectora. Està estructurat i seqüenciat en tres blocs, anomenats "comença a córrer", "mig fons" i "marató". L’objectiu principal és potenciar les habilitats lectores de l’alumnat.

 

Paraules. Centres d'interès 

R. Raventós

Descripció: Material interactiu que consisteix a identificar la imatge amb la paraula. Presenta la lletra d’impremta i la majúscula. També facilita el so de la paraula. Adreçat a l’educació infantil, cicle inicial de primària i a l’alumnat nouvingut que s’inicia en el coneixement de la llengua catalana.

 

Lletra per lletra. Centres d'interès 

R. Raventós

Descripció: Material interactiu per confegir paraules del vocabulari bàsic. A partir de la imatge cal ordenar les lletres. Adreçat a l’educació infantil, cicle inicial de primària i a l’alumnat nouvingut que s’inicia en el coneixement de la llengua catalana.

 

Confegir. Aplicació informàtica per a l'aprenentatge inicial de l'escriptura 

Aplicació basada en el programa d'Eugènia Massana (Sinera 1997), adaptat i actualitzat per Joaquim Fonoll, Montserrat Sala i Edgar Sánchez.

Descripció: material de suport a l'aprenentatge de l'escriptura en format multimèdia. Ofereix les avantatges de resposta immediata, d'estimulació i exercitació autònomes i també de motivació per a l'alumne/a a l'hora d'escriure paraules.

 

Quaderns Virtuals 

Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya.

Descripció: Quaderns virtuals és un entorn d'aprenentatge digital que permet crear materials amb diferents tipus d'activitats per tal d'avaluar el progrés i rendiment dels estudiants. El projecte consta de diferents aplicacions (editor, visualitzador, generador web...), accessibles des de qualsevol navegador web amb connexió a Internet.

Edu365.comDescripció: Diccionari en línia que conté 600 paraules en català i amazic, una imatge il·lustrativa i la pronunciació dels mots en els dos idiomes. Orientacions  didàctiques

 

Diccionari infantil il·lustrat català-àrab 

Associació Punt d’Intercanvi.

Descripció: Diccionari en línia que conté 230 paraules en català i àrab, una imatge il·lustrativa i la pronunciació dels mots en els dos idiomes.

Edu365.cat

 

Diccionari infantil il·lustrat català-aranès per infants de 3 a 6 anys 

Oficina de Foment de l'aranès i l'Associació Punt d'Intercanvi.

Descripció: Diccionari en línia estructurat en 12 centres d’interès amb paraules del vocabulari bàsic. Cada paraula està escrita en els dos idiomes i s’ofereix una imatge il·lustrativa i la pronunciació.

 

Diccionari infantil il·lustrat català-urdú 

Associació Punt d’Intercanvi.

Descripció: Diccionari en línia que conté 230 paraules en català i urdú, una imatge il·lustrativa i la pronunciació dels mots en els dos idiomes.

 

Diccionari infantil il·lustrat català-xinès 

Associació Punt d’Intercanvi.

Descripció: Diccionari en línia que conté 230 paraules en català i xinès, una imatge il·lustrativa i la pronunciació dels mots en els dos idiomes.

 

Dídac. Diccionari de català. Grec.cat 

Enciclopèdia Catalana.

Descripció: Diccionari pensat per a l'aprenentatge del català a l'escola primària i al primer cicle de secundària. Les definicions, fàcilment comprensibles, estan escrites amb un llenguatge senzill i planer que evita qualsevol discriminació per motius de raça, religió, sexe o creença. Les il·lustracions s'integren al text i són molt útils per a la comprensió.

 

Activitats del diccionari Dídac 

Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.

Descripció: Activitats per a l’'aprenentatge de la llengua catalana a partir del diccionari Dídac. Adreçades als alumnes de cicle superior de primària fins al segon cicle d'ESO. S’ofereixen diferents tipus de jocs lingüístics i altres possibilitats lúdiques del món multimèdia.

 

Diccionari per a nens. Logos. Arco Iris 

Logos group.

Descripció: Diccionari infantil multilingüe que inclou imatges i so.

 

El mercat 

Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.

Descripció: Recurs interactiu per a l'aprenentatge inicial de la llengua. Els continguts corresponen al nivell A1 del MECR. Es presenten una sèrie de situacions comunicatives en el context d'un mercat, a partir de les quals es treballen les habilitats lingüístiques. Els continguts s'estructuren en quatre apartats (lèxic, frases, diàlegs i textos) i es presenten en diferents nivells de dificultat.

 

Muds de mots 

Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

Descripció: Conjunt d’unitats didàctiques amb exercicis de lèxic de camps semàntics concrets per a alumnat de secundària i de batxillerat en diferents nivells de dificultat. L’objectiu és aconseguir millorar la competència lingüística a partir de l’adquisició i consolidació de vocabulari nou. Permet l'autocorrecció dels exercicis.

 

El món per un forat 

Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

Descripció: Conjunt de vídeos, fotografies, dibuixos i activitats interactives pensades per ser transmeses per Internet. Els continguts estan estructurats en tres blocs: els éssers vius, els paisatges i la societat. Adreçat a l’educació infantil, cicle inicial de primària i a l’alumnat nouvingut que s’inicia en el coneixement de la llengua catalana.