• Imprimeix

Llengua catalana secundària

Ara i Adés. Aprenentatge del català i llengües d'origen

Maria Antònia Burguesa i Maria Torras. Benecé Produccions, S.L. Conjunt de materials, format per material manipulatiu per a l'alumnat, orientacions per al professorat i un material complementari on es presenten les característiques d'algunes llengües a partir de la comparació entre el català i les llengües d'origen de l'alumnat.

Materials:

  • Material per a l'alumnat. Conté el marc teòric, les orientacions didàctiques per al professorat i la proposta d’activitats.
  • Orientacions per al professorat. Conté el marc teòric, les orientacions didàctiques per al professorat i la proposta d’activitats.
  • Característiques de les llengües. Conté informació sobre els àmbits territorials i el grau d’oficialitat de les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut, així com la comparació d’aspectes gramaticals d’aquestes llengües i de la llengua catalana.

Etapa educativa: Educació primària i secundària
Àmbit: Treball global de llengua, gramàtica


Aula d'acollida

Llibre: Solé, Maite; Fité, Marcel; Ballabrera, Roger (il·lustracions). Aula d'acollidaCastellnou Edicions, 2006. Col·lecció de 3 quaderns per a treballar la integració lingüística i cultural de l'alumnat nouvingut.

Etapa educativa: Secundària
Àmbit: Treball global de llengua


Llibre: Badia, Dolors; Pérez, Montserrat. Camí de Ronda. 40 primeres classes de català. Edicions l'Àlber. Material d'aprenentatge inicial de la  llengua catalana. Consta de quatre blocs: Vocabulari, Situacions de la vida quotidiana, Pronunciació i Estructures gramaticals. Cada bloc conté 10 unitats.

Etapa educativa: Secundària
Àmbit: Treball global de llengua


Comencem

Quaderns de treball: Arnáiz,Pilar; Carreras,Gemma; Gómez,Fefa; Via,Rosa Maria; Martínez, David (il·lustrador). Comencem. Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social, 2006. Material que ofereix un conjunt d’activitats i propostes didàctiques per facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana a l’alumnat nouvingut que s’acaba d’incorporar al nostre sistema educatiu.

 

 

Llibre del professor

Quadern de treball

  Llibre del professor Quadern de treball

Presentació
del material

 

Les botigues

La classeEl menjar

L'escola i l'institut

Els animals

El cosLa ciutat

Els vestitsEls vehicles

La família


Els oficis

La casaDiccionari visual

 

Etapa educativa: Cicle superior d'EP - Secundària
Àmbit: Treball global de llengua


Llibre: Lladó, Joana i altres. Dic. Llengua catalana per a alumnes no catalanoparlants. Nivell Llindar. Palma de Mallorca: Editorial Moll.

Etapa educativa: Cicle superior EP - Secundària
Àmbit: Treball global de llengua


Llibre: Elisenda Romeu, Mercè Sendrós, Anna Piella. Grup Promotor/Santillana. Material destinat a alumnat nouvingut del cicle superior de primària i de l'ESO. Equival a 3 llibres, un de matemàtiques, un de ciències de la naturalesa i un de ciències socials. Amb aquest material l'alumnat aprèn o repassa continguts de les 3 àrees, alhora que treballa el vocabulari, en coordinació amb l'estudi de la llengua.

Etapa educativa: Cicle Superior EP - Secundària
Àmbit: Interdisciplinar


Llibre i guia didàctica: Boixaderas, Rosa; Majó, Maria; Roquer, Josep. Hola!. Editorial Eumo. Adreçat a alumnat nouvingut a partir de de 10 anys i que ja té un cert domini de la lectoescriptura. Inclou continguts relacionats amb els trets culturals i els costums de Catalunya.

Etapa educativa: Cicle superior EP - Secundària
Àmbit: Treball global de llengua


Llibre: Pérez, Víctor; Llaudet, Susanna; Moliner, Anna; Montoya, Beatriu; Roquer, Josep; [revisor tècnic]. Llengua 1r  i 2n cicle ESO. Quadern de treball. McGraw-Hill, 2006. La finalitat d'aquests quaderns és donar suport a la integració lingüística de l'alumnat npuvingut que no comprèn el català a través de les diferents matèries: llengua, matemàtiques, naturals i socials.

Etapa educativa: Secundària
Àmbit: Interdisciplinar


Llibre: Badia, Dolors. Llengua catalana. Nivell llindar 1, 2 i 3. Edicions l'Àlber. La sèrie Llengua catalana: Nivell llindar va destinada als estudiants adults no catalanoparlants que s'inicien en el coneixement de la llengua catalana en el marc dels cursos organitzats per institucions diverses.

Etapa educativa: Secundària, adults
Àmbit: Treball global de llengua


Llengua catalana. Nivell inicial 

Llibre: Badia, Dolors; Salari, Conxita; Subirana, Joan (il·lustrador). Llengua catalana. Nivell inicial. Edicions l'Àber. Recurs adreçat a l'alumnat que s'inicia en el coneixement del català.  S'estructura en deu unitats, cadascuna de les quals dóna a conèixer elements de la cultura catalana (la Mona de Pasqua, Tarragona romana, els torrons de Xixona, Mallorca i Miró, etc.).

Etapa educativa: Secundària
Àmbit: Treball global de llengua


Llibre i guia didàctica: Garijo, Eugènia i altres. Nivell bàsic 1. Castellnou Edicions. Disposa de material de suport: CD per treballar la comprensió oral i mapa de les comarques de Catalunya amb peces magnètiques, per a l'alumnat, i targetes de lèxic, fotografies i jocs fonètics, per al professorat.

Etapa educativa: Secundària, adults
Àmbit: Treball global de llengua


Parlem, llegim i escrivim amb la Nàdia i el Li

Quaderns de treball: Carreres, M.; Ceña,T.; Cortiles, M. T.; Díez, J.; Galí,M.; Grabalosa, M.; Lozano, A.; Suárez , A. (coordinació); Martín, C. (assessorament) ; Blanco, L. (il·lustracions). Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social, 2006. Material per a l'aprenentatge inicial de la llengua. Consta de 4 quaderns per a l'alumne graduats de manera que els continguts van adquirint complexitat a mesura que avancen els números.

Els temes són:

1. Anem a l'escola, anem a l'institut. (lletra d'impremta) (lletra lligada)
2. El nostre cos. (lletra d'impremta) (lletra lligada)
3. La casa i la família. (lletra d'impremta) (lletra lligada)
4. El carrer. Els mitjans de transport. (lletra d'impremta)

Etapa educativa: Cicle superior d'EP - Secundària
Àmbit: Treball global de llengua


Quaderns de treball: Moreno, Vicent; Payà, Montse; Salort, Mila. Projecte d'Acord. Edicions 96, 2004. Material pensat per tal que l´alumnat nouvingut entre 8 i 12 anys pugui adquirir un nivell mínim i general de domini de la llengua. Es pot accedir a les guies didàctiques en línia

Tìtols publicats:

Jo i la família. quadern de treball 1 (els altres i jo) (Accés a la guia didàctica)
Aprenem junts. Quadern de treball 2 (situacions d'aprenentatge) (Accés a la guia didàctica)
Som amics. Quadern de treball 3 (costuims) (Accés a la guia didàctica)

Etapa educativa: Cicle superior EP
Àmbit: Treball global de llengua


Llibre: Mas, Marta i altres. Veus 1, 2. Curs de català. Publicacions l'Abadia de Montserrat. La sèrie Veus. Curs de català és un mètode d’aprenentatge del català, com a segona llengua, basat en l'enfocament per tasques i elaborat d’acord amb les directrius del Marc Europeu Comú de Referència  per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües del Consell d’Europa. Ha estat elaborat per un equip de professors de l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona. Cada llibre conté 6 unitats que cobreixen aproximadament 120 hores de classe i consta de: Llibre de l’alumne, Llibre d’exercicis, Llibre del professor, i Material àudio en suport CD.

Etapa educativa: Secundària, adults
Àmbit: Treball global de llengua


Vincles

Llibre de l'alumne, quadern d'activitats i guia didàctica: Simó, M. Josep; Dòria, Elisabeth; Ferrer, Dolors; Sánchez, M. José. Departament d'Ensenyament, 2006

Els llibres Vincles han estat elaborats a partir de la programació de llengua catalana per a l'alumnat nouvingut del Nivell llindar.

Els títols publicats són:

 

Títols Guia
didàctica

Llibre
de l'alumne

Quadern
d'exercicis
Proposta
interactiva

Vincles 1
Els altres i jo


Vincles 2
Aquí i allà


Vincles 3
Què fas?


 

Etapa educativa: Cicle superior EP i ESO
Àmbit: Treball global de llengua


Llibre: Rut Barjuan, Dolors Maimir. Tallers de llenguatge. Edicions l'Àlber. Conjunt de materials i activitats que treballen els diferents aspectes del llenguatge: fonologia, morfosintaxi, vocabulari, ús de la llengua, habilitats psicolingüístiques (atenció, percepció, memòria) i lectoescriptura.

Títols publicats:

La platja
El dinar
El treball
La ciutat

Etapa educativa: Cicle superior EP - Secundària
Àmbit: Treball global de llengua


Llibre: Bennàssar, Carme; Lladó, Joana; Torres, Margarida. Xarxa. Llengua catalana 1 (per a no catalanoparlants). Palma de Mallorca: Editorial Moll, 2004.

Etapa educativa: Cicle superior EP - Secundària
Àmbit: Treball global de llengua

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Carpeta amb il·lustracions i guia didàcticaPoy, Sebastià; Oriol, Enriqueta; Llàcer, Antoni. Curs de llengua oral. Departament de Benestar i Família, 2002.

Etapa educativa: Secundària i adults 
Àmbit: Llengua oral

 

Destapa't. Jocs i activitats orals per al català inicial 

Llibre: Dolors Badia, Lydia Verdeny, Joan Subirana (il·lustrador). Edicions L'Àlber, 2007.

Etapa educativa: Cicle Superior EP - Secundària

Àmbit: Llengua oral, material complementari.

 

156 activitats per parlar català 

Llibre: Monegal Mirambell, Carme. 156 activitats per parlar català. Edicions l'Àlber.

Ple de suggeriments pràctics que pot ser útil per a tots els mestres i professors que volen fer fer pràctiques de català parlat als seus alumnes.

Etapa educativa: Secundària i adults
Àmbit: Llengua oral

 

Ens entenem! 

Llibre: Bonmatí, Ricard; Canals, Quim; Collell, Dolors; Maure, Mercè; Rodríguez, Anna;  Vernetta,  Xavi. Ens entenem!  Eumo Editorial , 2008.

Conté sis peces o guions teatrals, escrits expressament per ampliar les possibilitats d'aprenentatge de la llengua als alumnes nouvinguts de les aules d'acollida i per facilitar-los la relació interpersonal a dins del grup i amb l'entorn escolar.

Etapa educativa: Secundària
Àmbit: Llengua oral

 Accés a la proposta de lectura 

 

Llegir per parlar; llegir per aprendre 

Àrees: Llengua
Descripció: Material que té la finalitat de reforçar l’aprenentatge i l’ús de la llengua a través de la lectura.
Consta d’una guia didàctica i 40 fulls que proposen activitats de conversa a partir de la lectura de textos reals de tipologia diversa.

Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura

 

On és l'Ona? 

Llibre: Casajuana, Maria Josep; Martínez, Jordi; Parra, Imma. On és l'Ona? Edicions l'Àlber, 2004.

Etapa educativa: Secundària
Àmbit: Llengua oral

 

Viure a Catalunya 

Col·lecció de materials didàctics adreçats a les persones nouvingudes per a la comunicació inicial en llengua catalana.

Títols publicats:

Viure a Catalunya. Comencem a parlar . Guies de conversa. (Llengua oral)

Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. (Lèxic)

Viure a Catalunya. Làmines i guia didàctica. (Material complementari)

Etapa educativa: Cicle Superior EP - Secundària

Àmbit: Llengua oral, lèxic, material complementari

 

Viure a Catalunya. Aprenem català des de... 

Guies de conversa.

Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència; Secretaria per a la Immigració del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Col·lecció de materials que proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d’acollida.

Títols publicats:

Viure a Catalunya. Aprenem català des de l'amazic 

Viure a Catalunya. Aprenem català des del romanès

Viure a Catalunya. Aprenem català des de l’àrab

Viure a Catalunya. Aprenem català des del xinès

Viure a Catalunya. Aprenem català des de l'urdú  

Etapa educativa: Cicle Superior EP - Secundària

Àmbit: Llengua oral, lèxic

 

Xarranca. Jocs per a l'aprenentatge del català oral per a nouvinguts 

Llibre: Balaguer, Clara i  Ripoll, Oriol. Generalitat de Catalunya, Fundació Jaume Bofill, 2002.

Recull de jocs que treballen l’aprenentatge de les estructures lingüístiques bàsiques a través de situacions comunicatives reals, i des d’una perspectiva d’educació en valors.

Etapa educativa: EP - Secundària

Àmbit: Llengua oral, material complementari.

 

Lèxic il·lustrat català-xinès. Una eina per conèixer-nos

Llibre: Liao Yanping,Sabater, Dolors i Permanyer, M. Dolors. Lèxic il·lustrat català-xinès. Una eina per conèixer-nos. Maguregui  Ediciones.

Vocabulari bàsic agrupat en blocs temàtics.

Etapa educativa: EP - Secundària

Àmbit: Llengua oral

 

Mètode d'ensenyament del castellà i el català per a xinesos 

Llibre: Bordallo, Fèlix; Miguel, Olga; Paulina, Maria; Saura, Eva. Mètode d’ensenyament del castellà i el català per a xinesos. La Formiga, 2003.

Etapa educativa:  Secundària, adults
Àmbit: Llengua oral, lèxic, llengua escrita.

 

Nexe

Quadern: López Gutiérrez, M. Dolors;  Sala Molist, Josep;  Bassolí, Pau [il·lustrador]. Nexe. Editorial Casals.

Català inicial per a  l'alumnat que acaba d’arribar a Catalunya.

Sèries publicades:

Sèrie blava
Sèrie verda
Sèrie groga

Etapa educativa: CS de Primària- Secundària
Ámbit: Llengua escrita, llengua oral

Àrees: Llengua
Descripció: Material que té la finalitat de reforçar l’aprenentatge i l’ús de la llengua a través de la lectura.
Consta d’una guia didàctica i 40 fulls que proposen activitats de conversa a partir de la lectura de textos reals de tipologia diversa.

Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura

 

Mètode d'ensenyament del castellà i el català per a xinesos 

Llibre: Bordallo, Fèlix; Miguel, Olga; Paulina, Maria; Saura, Eva. Mètode d’ensenyament del castellà i el català per a xinesos. La Formiga, 2003.

Etapa educativa:  Secundària, adults
Àmbit: Llengua oral, lèxic, llengua escrita.

 

Nexe (sèrie blava)

Consta de sis quaderns: L'escola-institut; La roba; Els colors, els números i les figures geomètriques; El cos; Els aliments; La mesura del temps; El temps metereològic. Editorial Casals.

Etapa educativa: Secundària
Àmbit: Llengua escrita, lèxic.

M. Dolors López Gutiérrez, Josep Sala Molist, Pau Bassolí [il·lustrador]

 

Nexe

Quadern: López Gutiérrez, M. Dolors;  Sala Molist, Josep;  Bassolí, Pau [il·lustrador]. Nexe. Editorial Casals.

Català inicial per a  l'alumnat que acaba d’arribar a Catalunya.

Sèries publicades:

Sèrie blava
Sèrie verda
Sèrie groga

Etapa educativa: CS de Primària- Secundària
Ámbit: Llengua escrita, llengua oral

 

El nostre món (1, 2 i 3) Mètode d'aprenentatge del català 

Llibre, Cd i material gràfic: Falgàs i Casanovas, Rosa M.

Associació Catalana per a l'Educació, la Formació i la Recerca. 2004.

El material és la conjunció d’un mètode sil•làbic i un de visual (fotografies i CD) i  consta de tres llibres i un material gràfic complementari.

Etapa educativa: EP - Secundària
Àmbit: Llengua escrita

 

El meu àlbum. Qui sóc i d'on vinc 

Llibre i guia didàctica: Rosa Boixaderas i Elisenda Puig. Editorial Eumo, 2003.

Material pensat per a alumnat que s’inicia en l'aprenentatge del català, independentment de l’edat i de l’historial escolar. L’aprenent escriu apunts de la seva biografia i aspectes del seu país introduint-se en l’ús oral i escrit de la llengua catalana. També permet aprendre vocabulari i estructures bàsiques i descobrir la possibilitat d’expressar sentiments, emocions i afectes.

 

Accés a la guia didàctica

Etapa educativa: EP - Secundària
Àmbit: Llengua escrita, acollida

112 Accions

Dossier d’imatges: Departament d’Ensenyament.

Dossier d’imatges on hi ha representades les accions més habituals. Suport visual per dur a terme, a través del joc, propostes didàctiques per al treball de llengua amb l’alumnat nouvingut.

Materials:

  (lletra d'impremta)

  (lletra cursiva)

Etapa educativa:EP-ESO

Àmbit: Lèxic, material complementari

 

Dòmino d'accions

Dossier d’imatges:Departament d’Ensenyament.

Proposta didàctica per treballar diferents estructures verbals a partir de 7 accions: caminar, córrer, saltar, pujar, baixar, caure i patinar, extretes del dossier 112 accions.

Materials:

  Instruccions

  Dòmino

Etapa educativa: EP-ESO

Àmbit: Lèxic, material complementari

 

Les botigues

Dossier d’imatges: Departament d’Ensenyament.

Recull d’imatges de botigues i productes que s’hi poden trobar. Material que permet dur a terme propostes didàctiques per treballar la llengua amb l’alumnat nouvingut.

 

  

   lletra d'impremta

lletra cursiva

Botiga de roba

   

Carnisseria - cansaladeria

   

Forn de pa - pastisseria

   
Fruites i verdures    

Joguines

    

Llibreria - papereria

   

Peixateria

   

Supermercat

   

Etapa educativa: EP-ESO

Àmbit: Lèxic, material complementari

 

Mètode d'ensenyament del castellà i el català per a xinesos 

Llibre: Bordallo, Fèlix; Miguel, Olga; Paulina, Maria; Saura, Eva. Mètode d’ensenyament del castellà i el català per a xinesos. La Formiga, 2003.

Etapa educativa:  Secundària, adults
Àmbit: Llengua oral, lèxic, llengua escrita.

 

Nexe (sèrie blava)

Consta de sis quaderns: L'escola-institut; La roba; Els colors, els números i les figures geomètriques; El cos; Els aliments; La mesura del temps; El temps metereològic. Editorial Casals.

Etapa educativa: Secundària
Àmbit: Llengua escrita, lèxic.

M. Dolors López Gutiérrez, Josep Sala Molist, Pau Bassolí [il·lustrador]

 

Viure a Catalunya 

Col·lecció de materials didàctics adreçats a les persones nouvingudes per a la comunicació inicial en llengua catalana.

Títols publicats:

Viure a Catalunya. Comencem a parlar . Guies de conversa. (Llengua oral)

Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. (Lèxic)

Viure a Catalunya. Làmines i guia didàctica. (Material complementari)

Etapa educativa: Cicle Superior EP - Secundària

Àmbit: Llengua oral, lèxic, material complementari

 

Viure a Catalunya. Aprenem català des de... 

Guies de conversa.

Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència; Secretaria per a la Immigració del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Col·lecció de materials que proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d’acollida.

Títols publicats:

Viure a Catalunya. Aprenem català des de l'amazic 

Viure a Catalunya. Aprenem català des del romanès

Viure a Catalunya. Aprenem català des de l’àrab

Viure a Catalunya. Aprenem català des del xinès

Viure a Catalunya. Aprenem català des de l'urdú  

Etapa educativa: Cicle Superior EP - Secundària

Àmbit: Llengua oral, lèxic

Ara i Adés. Aprenentatge del català i llengües d'origen

Maria Antònia Burguesa i Maria Torras. Benecé Produccions, S.L.

Conjunt de materials, format per material manipulatiu per a l'alumnat, orientacions per al professorat i un material complementari on es presenten les característiques d'algunes llengües a partir de la comparació entre el català i les llengües d'origen de l'alumnat.

Materials:

 Material per a l'alumnat. Conté el marc teòric, les orientacions didàctiques per al professorat i la proposta d’activitats.

 Orientacions per al professorat. Conté el marc teòric, les orientacions didàctiques per al professorat i la proposta d’activitats.

 Característiques de les llengües. Conté informació sobre els àmbits territorials i el grau d’oficialitat de les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut, així com la comparació d’aspectes gramaticals d’aquestes llengües i de la llengua catalana.

Etapa educativa: Educació primària i secundària

Àmbit: Treball global de llengua, gramàtica

 

La Lupa. Recursos per al treball de morfosintaxi 

Llibre: Bau, Montserrat; Pujol, Motserrat Rius, Agnès. Edicions l'Àlber, 2007. Proposta didàctica que consta d'una sèrie d’exercicis per ajudar els alumnes a reforçar i treballar la morfosintaxi. Es tracta d’una eina de treball complementària, pràctica i útil per generalitzar l’aplicació de les regles gramaticals.

Etapa educativa: Cicle Superior EP - Secundària.

Àmbit: Llengua escrita, gramàtica.