• Imprimeix

Àrees del currículum

Materials de suport per a les àrees de ciències socials, ciències naturals i matemàtiques

Els continguts i recursos que ofereix aquest bloc s'estructuren en quatre blocs temàtics: Història, Geografia, Història de l'Art i Sociologia.
 

Llengua 1r i 2n cicle ESO. Quadern de treball 

Llibre: Pérez, Víctor; Llaudet, Susanna; Moliner, Anna; Montoya, Beatriu; Roquer, Josep; [revisor tècnic].Llengua 1r  i 2n cicle ESO. Quadern de treball. McGraw-Hill, 2006.

La finalitat d'aquests quaderns és donar suport a la integració lingüística de l'alumnat npuvingut que no comprèn el català a través de les diferents matèries: llengua, matemàtiques, naturals i socials.

Etapa educativa: Secundària
Àmbit: Interdisciplinar

 

El projecte món. Materials per a alumnat nouvingut. Nivells A1, A2 i B1

Llibre: Elisenda Romeu, Mercè Sendrós, Anna Piella. Grup Promotor/Santillana.

Material destinat a alumnat nouvingut del cicle superior de primària i de l'ESO. Equival a 3 llibres, un de matemàtiques, un de ciències de la naturalesa i un de ciències socials. Amb aquest material l'alumnat aprèn o repassa continguts de les 3 àrees, alhora que treballa el vocabulari, en coordinació amb l'estudi de la llengua.

Etapa educativa: Cicle Superior EP - Secundària
Àmbit: Interdisciplinar

 Guia didàctica

 

Geografia 1. Material multilingüe per a l'aprenentatge del català aplicat al currículum (10-14 anys) 

Material adreçat al professorat i a l'alumnat nouvingut de CS de primària i primer d'ESO. Els continguts es presenten en català, anglès, francès, romanès àrab i xinès. Material que pot ajudar l'alumnat a seguir les classes a l'aula ordinària.

Montserrat Torres Fabrés, Ahmad Alkuwaifi

 

Nacions Unides 

Secció cartogràfica de les Nacions Unides.

Els mapes estan en format PDF.

 

Mapes muts 

Pàgina web on es poden descarregar lliurement mapes muts de tot el món.

 

Taller de Ciències Socials 

Pàgina del grup Taller de Ciències Socials ESO de Badalona. Materials que adapten els continguts del currículum de geografia per a l'alumnat nouvingut i per a l'alumnat amb dificultat de comprensió. Conté materials i solucionari.

 

Làmines tematiques. Dídac diccionari de català. Grec.net 

Cada làmina conté el vocabulari que permet l'entrada al diccionari Dídac.

 

Lletra per lletra 

 

El món per un forat 

Aplicació interactiva amb vídeos, fotografies, dibuixos i activitats. Recolza l'observació indirecta dels principals continguts que hi ha a l'àrea de la descoberta de l'entorn natural i social.

 

Nexe (sèrie blava)

Consta de sis quaderns: L'escola-institut; La roba; Els colors, els números i les figures geomètriques; El cos; Els aliments; La mesura del temps; El temps metereològic. Editorial Casals.

Etapa educativa: Secundària
Àmbit: Llengua escrita, lèxic.

M. Dolors López Gutiérrez, Josep Sala Molist, Pau Bassolí [il·lustrador]

 

Paraules. Centres d'interès 

 

Pla d'acollida matemàtica per a l'alumnat nouvingut d'ESO 

Llicència d'Estudis Retribuïda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2007-08. Sergio García Cantador de l'IES MOLLET DEL VALLÈS

 

Matemáticas para todos. Enseñar en un aula multicultural 

Vilella Miró, Xavier.
Prólogo de Alan J. Bishop 
Editorial Horsori 
Presenta idees noves i estratègies per al professorat per ser utilitzades en l'aula de matemàtiques.

Vilella Miró, Xavier