• Imprimeix

Informació per a les famílies

Document, en diversos idiomes, que informa sobre els trets generals del sistema educatiu català: matriculació, organització del centre, drets i deures dels alumnes i de les famílies, beques i ajuts, calendari escolar i adreces d'interès.

Aspectes bàsics del sistema educatiu a Catalunya

 Català    Francès    Tagal  
 Alemny    Italià    Ucraïnès  
 Anglès    Polonès    Urdú  
 Àrab    Portugès    Wolof  
 Búlgar    Romanès    Xinès  
 Castellà    Rus      

 


Material audiovisual en línia sobre el Sistema educatiu català

 Inclou dades imprescindibles sobre com funciona el sistema educatiu català, les despeses associades i com s'aprèn català a escoles i instituts. També informa del calendari escolar i dels períodes i processos de matrícula, de la participació de les famílies en l'educació dels fills i filles, així com de la formació específica per a persones adultes. Material de la col·lecció d'audiovisuals de suport a l'acollida realitzats pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalaunya

 

Suport a l'acollida global de les persones nouvingudes a Catalunya

  • Informació d'interès per a les persones nouvingudes a Catalunya

    Web que recull Informació i eines útils per ajudar per ajudar a normalitzar el procés d'incorporació de les persones nouvingudes a Catalunya. Conté els apartats següents: Servei de primera acollida, web d'acollida amb informació bàsica d'interès per a les persones nouvingudes, materials audiovisuals amb informació sobre Catalunya, acollida lingüística i la Llei d'acollida.

  • Guia d'acollida

    Web de Direcció General per a la Immigració del Govern de Catalunya que dóna informació bàsica a totes les persones que acaben d'arribar a Catalunya o que pretenen fer-ho.

    .