• Imprimeix

Seguiment i avaluació

En aquest apartat es proporcionen recursos per a la recollida d’informació (dades personals i acadèmiques) i el seguiment dels alumnes d’origen estranger que necessiten suport lingüístic i social. Així mateix, s’hi poden trobar instruments per avaluar-ne els aprenentatges i per valorar-ne el grau d’integració social i escolar, a més d’un instrument específic, amb indicadors sobre l’organització del suport lingüístic i social en els centres educatius.