• Imprimeix

Publicacions

Documents que contenen orientacions metodològiques i propostes organitzatives per proporcionar suport als alumnes d’origen estranger.

 

Suport lingüístic i social en aules multilingües

Sèrie de quaderns que recullen elements per a la reflexió, orientacions i propostes didàctiques per afavorir l’èxit escolar dels alumnes d’origen estranger que  necessiten suports per accedir al currículum en el marc d’una escola inclusiva.