• Imprimeix

Publicacions

En aquest espai trobareu les sèries dels quaderns Suport lingüístic i social en aules multilingües i dels opuscles Les altres literatures universals. Son documents que contenen orientacions metodològiques i propostes organitzatives per als docents que treballen en aules multilingües.