• Imprimeix

Suport lingüístic i social

Aquest apartat conté recursos relatius al Suport Lingüístic i Social (SLS) que s’ofereix als alumnes d’origen estranger que necessiten ajuda específica per seguir el currículum, i van adreçats als professionals de l’ensenyament que se n’ocupen. L’objectiu és facilitar que aquests alumnes continuïn progressant en el domini de la llengua vehicular de l’escola i del llenguatge acadèmic específic de les matèries, atenent les seves necessitats emocionals, relacionals i d’inclusió escolar i social.

Save

Save