Programacions

 • Nivell llindar per a escolars de 8 a 14 anys

  Nivell llindar per a escolars de 8 a 14 anys

  Belart, Mercè; Rancé, Lluïsa.

  Departament d'Ensenyament,  1995

  Descripció: Fixa els objectius i els continguts d'aprenentatge per poder dissenyar programacions de català per a alumnes no-catalanoparlants partint d'un enfocament comunicatiu de la llengua, Aquests objectius i continguts són equiparables als que proposa el Consell d'Europa per a les llengües modernes.

 • Programació de llengua catalana per a alumnat nouvingut

  Programació de llengua catalana per a alumnat nouvingut

  Departament d'Ensenyament, 1996

  Descripció: Programació elaborada a partir del llibre Nivell llindar per a escolars de 8 a 14 anys del Departament d'Ensenyament,1995, que fixa els objectius i els continguts generals per poder dissenyar programacions de català per a alumnes no-catalanoparlants partint d’un enfocament comunicatiu de la llengua i recollint els principis de diversos treballs europeus anteriors.

  Està estructurada en cinc àrees: El altres i jo; Aquí i allà; Fets, accions, estats; Abans, ara, després, i Potser, cadascuna de les quals desenvolupa els continguts en 5 unitats.

 • Programa de llengua catalana de nivell inicial

  Programa de llengua catalana de nivell inicial

  Direcció General de Política Lingüística. Generalitat de Catalunya, 2011

  Descripció: Aquest programa de Llengua catalana de nivell inicial per a l’ensenyament d’adults és el primer d’aquest nivell que s’elabora seguint les orientacions i els criteris proposats en el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar i es correspon amb el nivell de competència inicial (A1), el més baix dels graus de competència lingüística descrits en el Marc proposat pel Consell d’Europa.

Nivells de llengua