En aquesta secció es troben propostes didàctiques i materials didàctics per a l'ensenyament-aprenentatge de la llengua a alumnat nouvingut, així com recursos per a altres àrees curriculars.

Els materials tenen diferents formats: llibres, fitxers per imprimir, multimèdia, interactius...