• Imprimeix

Digital

(Continguts) Tractament de la informació i competència digital

Incorpora diferents habilitats que van des de l'accés a la informació fins a la seva transmissió, incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.