• Imprimeix

Modalitats de la innovació

Les finalitats bàsiques de qualsevol innovació han de ser millorar l’èxit escolar de tot l’alumnat, i promoure l’esforç de tots per aconseguir l’excel·lència educativa i garantir l’equitat. Amb la finalitat d’identificar bones pràctiques educatives, s’estableixen les següents modalitats d’innovació pedagògica: Pràctiques educatives de referència, Projectes d’innovació pedagògica i Programes d’innovació.