• Imprimeix

Cursos anteriors

Curs 2015-2016

 • Xarxa de competències bàsiques d’infantil i primària
 • Comunitats d’aprenentatge
 • Programa Magnet
 • Programa Tàndem
 • Programa SI (Salut Integral)
 • Pràctiques de grau d’educació primària en alternança
 • Cultura emprenedora a l’escola
 • Xarxa de competències bàsiques d’educació secundària obligatòria
 • Programa Magnet
 • Programa Tàndem
 • Grups d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP)
 • Impuls a la lectura (ILEC)
 • Programa d’intercanvi educatiu Catalunya-Quebec
 • Programa Erasmus+ i e-Twinning
 • Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea.
 • Programa d'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial
 • Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals
 • Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals
 • Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals
 • Programa de Qualitat i Millora contínua
 • Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP