• Imprimeix

Cursos anteriors

Curs 2015-2016

  • Xarxa de competències bàsiques d’infantil i primària
  • Comunitats d’aprenentatge
  • Programa Magnet
  • Programa Tàndem
  • Programa SI (Salut Integral)
  • Pràctiques de grau d’educació primària en alternança
  • Cultura emprenedora a l’escola
  • Xarxa de competències bàsiques d’educació secundària obligatòria
  • Programa Magnet
  • Programa Tàndem
  • Grups d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP)
  • Impuls a la lectura (ILEC)
  • Programa d’intercanvi educatiu Catalunya-Quebec
  • Programa Erasmus+ i e-Twinning
  • Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea.
  • Programa d'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial
  • Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals
  • Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals
  • Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals
  • Programa de Qualitat i Millora contínua
  • Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP