• Imprimeix

Objectius

  • Actualització dels coneixements dels centres de formació professional, que haurà de revertir en la millora de la formació dels alumnes i un augment de la motivació dels professors.
  • Esdevenir un pol de coneixement. Això implica que el centre acumula coneixement que després ha de revertir en el territori esdevenint un referent en aquesta matèria.
  • Rendibilització de les instal·lacions i equipament del centre formatiu.
  • Millora de les relacions Centre formatiu - Empresa. Aquesta millora de les relacions, s’espera que contribueixi a millorar els currículums dels diferents cicles formatius, millorar la inserció dels alumnes a les empreses, així com millorar l’equipament i/o instal·lacions dels centres participants, ja sigui a través de donacions de les empreses, o bé com a inversió de les quantitats facturades a les empreses per la prestació dels serveis.
  • Augment de la competitivitat de les empreses. El fet d’augmentar la competitivitat de les empreses, no només afavoreix el teixit empresarial i facilita la millor relació dels centres amb les empreses que s’ha comentat al punt anterior, sinó que també fomenta que les empreses competitives, que necessitaran tècnics, facilitin la inserció dels alumnes de Formació Professional, cosa que pot revertir en un augment de la matricula, sobretot de cicles industrials, que són els que pateixen nivells de matriculació mes baixos.