• Imprimeix

Grups d'interès

Es poden identificar cinc grups d’interès que interactuen en aquest programa:

Alumnes

Participen en projectes altament interessants per la seva formació, engrescadors, a l’hora que exploren una via d’inserció laboral.

Professors

Tenen la possibilitat de mantenir-se actualitzats en els coneixements i tècniques utilitzades a la indústria, i permet millorar la programació dels mòduls formatius que imparteixen, així com l’evident creixement personal que la participació en aquest tipus de projectes suposa.

Centres formatius

Permet establir unes relacions més estretes amb les empreses, millora de l’equipament del centre, i mantenir un elevat nivell de motivació, tant de docents com d’alumnes.

Coordinador del centre

Li permet treballar en el camp de la innovació i la seva gestió, una tasca cada dia més necessària en tot tipus d’organització, cosa que li obra un ventall d’aplicació immens.

Empreses

Podran desenvolupar projectes d’innovació o transferència de coneixement, a un preu competitiu. A més podrà avaluar les capacitats dels participants, essent una possible via d’incorporació de nous treballadors.