• Imprimeix

FP semipresencial

La modalitat semipresencial, s’adreça a persones que no poden seguir l’horari lectiu per raons laborals, perquè han de tenir cura d’alguna persona, o per qualsevol altra circumstància excepcional que les impedeixi o dificulti l’assistència a la totalitat de les hores lectives

Els alumnes que optin per aquesta modalitat hauran d’assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes del mòdul/crèdit i hauran de fer totes les activitats programades per al mòdul/crèdit.

Pel que fa a la metodologia, els centres hauran de tenir una pauta metodològica que comprengui el professorat que hi intervé, la proposta de règim d’atenció personal a l’alumnat, la relació de materials o recursos curriculars que es posen a disposició de l’alumnat per al seguiment de les activitats semipresencials i la distribució prevista de l’horari presencial.

El professorat dels mòduls/crèdits de l’alumnat en règim semipresencial, tutoritzarà les activitats del seu alumnat de forma telemàtica o per altres vies que es convinguin. L’avaluació dels continguts cursats de forma semipresencial es farà de forma presencial.

Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial