• Imprimeix

Com incorporar-se

Cada curs es publica una Resolució per tal que puguin incorporar-se els centres interessats.

Per a més informació adreceu-vos a:

Departament d'Ensenyament

Unitat de Qualitat i Millora Contínua

Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals
Subdirecció General de Programes, Formació i Innovació
Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Via Augusta, 202-226, 1D

08021 Barcelona

Tel. 935516900, ext. 3428

correu electrònic: fpqualitat@xtec.cat

Resolució per incorporar-se al Projecte de Qualitat en el curs 2015/16