• Imprimeix

Jornades

La Jornada de Qualitat és un punt de trobada i de reflexió sobre temes actuals i experiències educatives i de gestió,  desenvolupades per companyes i companys d'altres centres, els quals posen la seva pràctica al servei de la comunitat educativa per avançar, entre tots, en el camí de la millora contínua.

 
La Jornada s’adreça a tota la comunitat educativa i especialment a:
 • Directors i directores del centres educatius públics i privats.
 • Inspectors i inspectores d'educació.
 • Coordinadors i coordinadores docents del centres educatius públics i privats.
 • Professorat dels centres educatius.
 • Membres d'institucions i empreses col·laboradores de la Direcció General de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
 • Representants de les administracions educatives d'altres comunitats autònomes.
 • Representants de les administracions educatives d'altres països participants en diferents projectes europeus de qualitat i millora contínua

9 de novembre de 2017, de 08.30 a 14.30 h, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Hotel Campus de la UAB

 

Tríptic informatiu de la XV Jornada de Qualitat a l'Ensenyament

Programa de la XV Jornada de Qualitat a l'Ensenyament

Accés a les inscripcions de professorat amb compte XTEC

Accés a les inscripcions per al públic que NO té compte XTEC

 

Presentació de la XV Jornada de Qualitat a l'Ensenyament
 
Notícia de premsa de la Jornada
 
Resultats de les enquestes de satisfacció
 
Recull fotogràfic i vídeos de la Jornada
 
 
 

12 de novembre de 2015, de 08.30 a 14.30 h, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Hotel Campus de la UAB

 

Programa de la XIII Jornada de Qualitat a l'Ensenyament

Accés a les inscripcions de professorat amb compte XTEC

Accés a les inscripcions per al públic que no té compte XTEC

Tríptic informatiu de la XIII Jornada de Qualitat a l'Ensenyament

Resultats Enquesta

Notícia de premsa

 

Presentacions Jornada:

 

Presentació Jornada: Ponència "Programa XIII Jornada de Qualitat a l'Ensenyament"

Presentació d'Àngel Castiñeira: Ponència "Ensenyament i aprenentatge, un repte de tots, per Àngel Castiñeira"

presentació de Dolors Reig: Ponència "L´educació del nou jove  connectat, per Dolors Reig"

Presentació de Jordi Adell: Ponència "La comunicació s'ha de planificar. Parlem o comuniquem? 

Fotografies

 

 

Proposta inicial de bones pràctiques / innovacions, sobre els temes que presentarem al work-cafè:

 

TAULES

TEMES DE TREBALL:

1

Incorporar la internacionalització de l'FP al Projecte Educatiu de Centre

2

La gestió de l'FP dual

3

Gestió de l’emprenedoria en el centre

4

Innovar amb empreses des de l'FP

5

La gestió de la Formació Interna de Centre

6

Estratègies per disminuir l'abandonament  a l'FP

7

Els projectes de col·laboració entre les escoles d’Art i el centres educatius del seu entorn

8

Els projectes de ciutat de les escoles de música

9

La gestió de Qualitat a les Escoles Oficials d’Idiomes

10

Metodologies per realitzar l’auditoria interna del sistema de gestió

11

L’autoavaluació del centre

12

Implementació de la nova ISO 9001:2015 als centres educatius

13

Model E2CAT aplicat als centres educatius

14

La gestió del procés d’ensenyament i aprenentatge

15

Els reptes de la nova funció directiva

16

Implementació del sistema de gestió ambiental a l’Institut

17

Dinamització d'equips de treball al centre

18

La gestió dels valors

19

La gestió dels indicadors i la presa de decisions en la revisió per la direcció

20

La gestió del pla de comunicació del centre

21

Les aliances entre empreses, organitzacions i instituts

22

Gestió de les persones del centre

23

Els programaris de gestió de la qualitat als centres

24

El treball amb la realitat augmentada a l’aula

25

Les eines 2.0 a l'aula

26

Flipped classroom

27

Treball a l'aula amb mòbils

28

Entorns personals d'aprenentatge (PLE)

29

mSchools:  Aplicacions  mòbils  a  les  famílies  professionals  d'Administració  i  Gestió,  Arts  Gràfiques,  Comerç i Màrqueting i Informàtica i Comunicacions

30

Associació Espiral: Noves tendències en educació (gamificació, visual thinking, design thinking...)

31

Robòtica i programació educatives

32

Aplicacions educatives de la impressió en 3D

33

L’e­portfoli

34

Metodologies d'avaluació: Autoavaluació, coavaluació, rúbriques i bases d'orientació

35

Aprenentatge basat en problemes (PBL)

36

Metodologies per tal d'assolir els resultats d’aprenentatge en anglès a l’FP

37

La tutoria a l'FP

38

La gestió del procés d’assessorament i reconeixement de l’experiència professional

39

Adaptacions curriculars dels títols a les necessitats del sector productiu

40

La gestió de projectes multidisciplinaris

41

Treball per projectes: cas pràctic de metodologia aplicada a cicles formatius

42

El tractament de les intel·ligències múltiples a l’escola

43

Activitats de servei a la comunitat de l’alumnat de l’ESO

44

Aprenentatge servei a la FP

45

Qualitat a la FP del País Basc

46

Transferència de la innovació entre els centres d'FP i les empreses al País Basc

47

El projecte de centre: Institut Pere Martell de Tarragona

48

El projecte de centre: Institut Cal·lípolis de Tarragona

49

El projecte de centre: Institut Marianao de Sant Boi de Ll.

50

El projecte de centre: Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei

51

El projecte de centre: Institut Escola del Treball de Barcelona

52

El projecte de centre: Escola Sadako de Barcelona

53

El projecte de centre: Escola Virolai de Barcelona

54

El projecte Horitzó 2020 de Jesuïtes Educació

55

El projecte de centre: Centre de Tecnologies Ituarte. Fundació Joan XXIII

56

El projecte de centre: CCE Montessori ­ Palau de Girona

 

 

El dia de la Jornada es comunicarà la taula assignada al Work-cafè. Només es mantindran les taules que disposin d'una inscripció suficient. En cas de no poder assignar la primera taula sol·licitada, s'assignarà la següent per ordre estricte de prioritat en la inscripció. 

13 de novembre de 2014, Campus de la UAB, Hotel Campus

 

Proposta inicial de: 

TAULES

TEMES DE TREBALL:

1

Metodologies per tal d’assolir els resultats d’aprenentatge d’anglès a l’FP

2

Seguiment de l'alumnat: assistència i incidències

3

L'FP dual i en alternança

4

La tutoria a l'FP

5

La internacionalització de la Formació Professional

6

La gestió del procés d’assessorament i reconeixement de l’experiència professional

7

La gestió de la convivència i la cohesió social en els centres

8

Gestió de l’emprenedoria en el centre

9

Qualitat i la formació Contínua en les Escoles Agràries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

10

La gestió de Qualitat a les Escoles Oficials d’Idiomes

11

Els projectes de col·laboració de les escoles de música i els centres educatius del seu entorn

12

El treball amb la Realitat Augmentada a l’aula

13

Les eines 2.0 a l'aula

14

Entorns personals d’aprenentatge

15

Flipped classroom

16

L’e-portfoli

17

Els programaris de gestió de la qualitat als centres

18

Treball a l'aula amb mòbils i tauletes

19

La gestió del procés del sistema informàtic

20

Impressió en 3D

21

Les aliances amb empreses a través d'una Fundació

22

Els projectes de col·laboració  entre les escoles d’Art  i el centres educatius del seu entorn

23

Reconeixement dels estudis en projectes de mobilitat internacional (experimentació ECVET)

24

La gestió dels valors

25

La gestió del pla de comunicació del centre

26

La gestió de projectes a  l'ESO i BATX

27

La gestió de l'aula  a les escoles oficials d’idiomes

28

L'avaluació amb rúbriques

29

Aprenentatge cooperatiu

30

El centre i la seva  vinculació amb l'entorn

31

Metodologies per realitzar l’auditoria interna del sistema de gestió

32

L’autoavaluació del centre

33

Els reptes de la nova funció directiva

34

La gestió de la innovació

35

La gestió de les activitats (complementàries) i sortides del centre

36

Del pla de direcció al pla estratègic de centre

37

L'ús del qBID per part de les empreses

38

Implementació del sistema de gestió ambiental a l’Institut

39

L’impacte de les mesures flexibilitzadores de l’FP, en el procés de la informació i la matriculació

40

La gestió de qualitat en els processos de secretària en l’àmbit econòmic

41

Dinamització equips de treball al centre

42

La gestió del procés d’ensenyament i aprenentatge

43

La gestió dels indicadors i la presa de decisions en la revisió per la direcció

44

Gestió de les persones del centre

45

La gestió del procés de la Prevenció de Riscos Laborals

46

La gestió de l’eficiència energètica

47

El tractament de les intel·ligències múltiples a l’escola

48

Les aliances entre empreses, organitzacions i instituts

49

La metodologia de simulació en els cicles formatius  de serveis

50

L'assegurament de la qualitat en l'FP  semipresencial, dual  i a distància

51

La metodologia de simulació en els cicles formatius  de Sanitat

52

Seguiment i avaluació de les activitats a l'aula

53

Activitats de servei a la comunitat de l’alumnat de l’ESO

54

Metodologia PBL

55

Entorns d’aprenentatge al centre: la cooperació entre famílies professionals

56

Aplicacions mòbils per a les famílies professionals d'Administració i Gestió, i de Comerç i Màrqueting

El dia de la Jornada es comunicarà la taula assignada al Work-cafè. Només es mantindran les taules que disposin d’una inscripció suficient. En cas de no poder assignar la primera taula sol·licitada s’assignarà la següent per odre estricte de prioritat en la inscripció.

jq14

 

Programa de la XI Jornada de Qualitat a l'Ensenyament 

08.30 h Inici Jornada

         - Recollida credencials i materials. 

09.00 h Presentació i inauguració de l’XI Jornada de Qualitat a l’Ensenyament.

Irene Rigau consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i Ferran Sancho, rector de la UAB. 

09.20 h Lliurament de diplomes als centres del Servei Educatiu de Catalunya que han assolit la certificació ISO 9001 i els que s’han avaluat d’acord amb el model e2cat en l’últim curs. 

09.30 h El Projecte de Qualitat i Millora Contínua, José Antonio Martín, subdirector general de Programes, Formació i Innovació. 

10.00 h Ponència marc: “Els verbs del talent: Conèixer, inspirar, transformar”, a càrrec d’Àngels Paredes, directora del postgrau de desenvolupament del talent a les organitzacions de la UB, presenta Olga Romero del Projecte de Qualitat i Millora Contínua –PQiMC-. 

 

11.00 h Work-cafè: 25 temes simultanis, organitza Prudenci Raventós del PQiMC

                    

 11.50 h Ponència marc: “L’organització i la gestió d’equips per assolir l’excel•lència en la gestió i els resultats educatius”, Xesco Espar, professor de l’INEFC i director de la Academia de Entrenadores, presenta Olga Romero del PQiMC.

 13.00 h Taula rodona “L’ensenyament de qualitat necessita una gestió de qualitat?” modera Pere Escobar, director del programa de Catalunya Ràdio “El club de la mitjanit”, presenta Victoria Ramos del PQiMC.

-       Roser Pagan, coordinadora de cicles formatius de l’INS Bonanova de Barcelona.

-       Jatta Herranen, representant de North Karelia Municipal Education and Training Consortium of Finland.

-       Jordi Tuset director de l’INS Jaume Huguet de Valls.

-       Maria José Oltra, directora acadèmica de l’oficina de promoció i avaluació de la qualitat de la Universitat Jaume I de Castelló.

-       Josep Menargues, director de l’Escola Padre Damián de Barcelona.

-       Juan M. Seco, director del Centro de Formación Somorrostro del País Basc.

-       José A. Andrés Villena, del PQiMC.

 14.15 h Tancament de l’acte a càrrec de Melcior Arcarons, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial i Joan Mateo, secretari de Polítiques Educatives.

 14.45 h Final de la Jornada

Enquesta

Fotografies

Inscripcions

Les bones pràctiques les publicarem al Moodle del PQiMC

11 de novembre de 2010 -Campus de la UAB-

 

Programa X Jornada de Qualitat a l'Educació

Programa la Jornada de bones pràctiques -Citilab de Cornellà-

 

«La volta al món de la innovació en 60 minuts»
Josep Maria Ferrer, exdirector d'Innovació de la CCRTV i consultor d'innovació
 

 • Ponències
  • Ponència A: Gestió d'organitzacions: valors i millora contínua

   «Els valors i el lideratge en els centres docents»
   Carles Ramió, director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

   «La gestió de valors a l'Ajuntament d'Esplugues»
   Josep Maria Ferré, gerent de l'Ajuntament d'Esplugues

   «Gestió, valors i medi ambient»
   Catalina Muñoz, directora de l'Institut Marianao de Sant Boi de Llobregat
    
  • Ponència B: Excel·lència i valors en la gestió pedagògica

   «Integración de los valores del centro en la estrategia, en los procesos educativos y en los grupos de interés»
   Nazaret Ramos, responsable de qualitat de La Salle Berrozpe d'Andoain, Guipúscoa

   «Gestió de la qualitat a l'aula: com assegurar el desenvolupament correcte d'un projecte docent»
   Jordi Hernández, subdirector de Qualitat de l'Escola Politècnica Superior (UPC) de Castelldefels

   «Dinamització pedagògica a partir dels valors de centre»
   Sílvia Genís, directora de l'Institut Giola de Llinars del Vallès
    
 • Taules rodones
  • Taula rodona (T1): Els models d'excel·lència educativa

   «Aportació dels models d'excel·lència educativa a la millora dels centres educatius»
   Joan Ras, president de Qualicat i director tècnic d'Auren

   «Avaluació i excel·lència»
   Eugeni García, director del Programa per a la reforma del sistema d'avaluació de l'educació no universitària a Catalunya del Departament d'Educació

   «La experiencia HOBBIDE: un modelo de gestión, de autoevaluación y de mejora»
   Nazaret Ramos, responsable de qualitat de La Salle Berrozpe d'Andoain, Guipúscoa, técnico colaborador de la "Agencia Vasca para la Evaluación de la Competencia y la Calidad"
    
  • Taula rodona (T2): Els centres de formació professional al servei de les persones i de les empreses

   «Els centres de formació professional, un model obert i flexible orientat als seus grups d'interès»
   Joan-Lluís Espinós, subdirector general de Planificació i Organització de la Formació Professional del Departament d'Educació

   «Informació i orientació professional»
   Francisco Fernández, director de l'Institut Lacetània de Manresa

   «Programa Qualifica't: Formació i qualificació»
   Francesc Roca, director de l'Institut Comte de Rius de Tarragona

   «El suport a les empreses i la transferència de coneixement»
   José Antonio Martín, director de l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona
    
  • Taula rodona (T3): Innovació pedagògica

   «GUNEKA, innovando en el aula»
   Patxi Xabier Ostolaza, tècnic de l'Agència Basca per a l'Avaluació de la Competència i la Qualitat

   «Electrònica sobre rodes: projectes reals a l'aula amb el suport d'empreses»
   Santiago Crivillé i Isidoro Ema, docents de l'Institut Comte de Rius de Tarragona

   «Formació a distància mitjançant equips didàctics remots: Laborem»
   Vicenç Guerrero, professor de l'Institut Palau Ausit de Ripollet i Joan Ropero, assessor tècnic docent de la Subdirecció General de Planificació i Organització de la Formació Professional del Departament d'Educació
    
  • Taula rodona (T4): Elaboració de les cartes de compromís

   «Carta de compromís»
   Àngels Rodríguez, cap del Servei d'Atenció Directa del Departament d'Educació

   «Carta de serveis i carta de compromís en els centres educatius»
   Dolors Franquesa, coordinadora de la Xarxa de Qualitat i Millora Contínua Q14 i coordinadora pedagògica de l'Institut Escola del Treball de Barcelona
   Rafel Juanola, coordinador de la Xarxa de Qualitat i Millora Contínua Q17 i coordinador de batxillerat de l'Institut Josep Brugulat de Banyoles

 

 

 

 

12 de novembre de 2009 (Campus de la UAB)
 

Programa de la Jornada

 

4 de desembre de 2008
(Campus de la UAB. Hotel Serhs Campus i Escola Universitària de Turisme) 


Programa de la Jornada

Galeria de fotos

 

29 de novembre de 2007
(Campus de la UAB. Hotel Serhs Campus i Escola Universitària de Turisme) 


Programa

 • 8.30 h Lliurament de la documentació

 • 9.00 h Inauguració de la VII Jornada
  Benvinguda: Sr. Lluís Ferrer, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona

  Presentació de la Jornada: Sr. Ernest Maragall, conseller del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
   
 • 9.30 h Ponència marc

  El rol del professorat avui. Com poden ajudar les metodologies de la qualitat i la millora contínua en la gestió de l’aula?
  Sra. Irene Balaguer, presidenta de Rosa Sensat

  El lideratge en els centres educatius basat en els models d’excel·lència. Qui exerceix el lideratge en un centre educatiu?
  Sr. Josep Salvatella, consultor d’empreses i institucions de serveis, col·laborador docent a ESADE i exdirector de Planificació i Qualitat de la Universitat Oberta de Catalunya

  Moderador: Sr. Joan-Lluís Espinós, subdirector general de Planificació i Organització de la Formació Professional
   
 • 11.00 h Pausa i cafè

 • 11.30 h Ponències paral·leles

  Ponència A: Sistemes de qualitat a Europa**

  La qualitat i la millora contínua a Àustria. The European Peer Review Project 
  Sr. Jürgen Horschinegg, Coordinator of Quality Development and Quality Assurance
  (Ministry for Education Science and Culture-Àustria)

  La gestió de la innovació en un centre de formació professional del País Basc
  Sr. Imanol Iturria, responsable del projecte d’innovació educativa i cap d’estudis del Instituto Máquina-Herramienta (País Basc)

  La gestió de la qualitat en un centre austríac: The HTBLA experience
  Sr. Franz Reithuber, Director Höhere Technische Bundeslehranstalt Steyr (HTBLA) (Àustria)

  Moderador: Sr. Rafael Gisbert, subdirector general de Gestió de Centres Educatius

  Ponència B: Qualitat a la gestió pedagògica

  Qualitat a l’aula: eines per a la seva gestió
  Sr. Antoni Zabala, director de l’Institut de Recursos i Investigació per a la Formació
  Sr. Federico Malpica, coordinador de l’experiència

  Qualitat a l’aula: treball per competències en la gestió de l’aula
  Sra. Neus Sanmartí, directora de l’ICE-UAB, catedràtica del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals (UAB)

  Qualitat a l’aula: l’auditoria pedagògica, una experiència europea a l’IES Quercus
  Sra. Anna Torruella, directora de l’IES Quercus

  Moderador: Sr. Juan Lorenzo Ramírez, subdirector general d’Ordenació Curricular i Programes Educatius
   
 • 13.30 h Fi de la sessió del matí

 • 14.00 h Dinar de treball

 • 15.30 h Tallers d’intercanvi d’experiències i transferència de bones pràctiques

 

 

16 de novembre de 2006 a Sabadell


Programa de la Jornada

  • 8.30 Lliurament de la documentació

 

  • 9.20 Inici de la jornada
   Benvinguda a càrrec del Sr. Tomás Maeso Hernández, director de l’IES-SEP Castellarnau.

   Salutació a càrrec del Sr. Antoni Maria Brunet i Berch, President de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell

   Presentació a càrrec de Il·lustríssim Sr. Manuel Bustos Garrido, Alcalde de Sabadell

   Inauguració de la jornada, a càrrec de l’Honorable Sr. Joan Manuel del Pozo i Àlvarez, Conseller d’Educació i Universitats

 

 • 10.00 Intervenció teatral

 • 10.15 Conferència marc
  De la intuïció a la fonamentació pedagògica: El model de qualitat a l’aula, una eina necessària i possible.
  Sr. Antoni Zabala Vidiella. Director de l’Institut de Recursos i Investigació per a la Formació.
   
 • 11.00 Pausa cafè

 • 11.30 Ponències simultànies

  Ponència A: Sistemes de Qualitat: La situació a la UE, Suècia i País Basc (*).

  “The Swedish quality assurance system. The experience in a integrated upper secondary school”

  Mr. Stefan Skimutis
  Director of Education, Swedish National Agency for Education
  Mr. Ola Johansson
  Rektor (Principal)
  Karlstad Hammarö
  Gymnasium

  “El camí d’un Institut basc cap a l’excel·lència europea”
  Sr. Patxi VaquerizoDirector de l’Institut IEFPS Usurbil (País Basc)

  “Introduction to the CQAF (Common Quality Assurance Framework) model”

  Ponència B: Qualitat a l’Aula.

  “Qualitat sí, dins de l’aula també”
  Sr. Miguel Valero Garcia
  Director de l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels (Universitat Politècnica de Catalunya)

  “Atenció a la diversitat a l’Aula: aprenentatge cooperatiu”
  Sra. Olga Quesada Baiges
  Coordinadora Pedagògica de l’ IES-SEP Esteve Terradas i Illa

  “ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) com a metodologia aplicable a la Formació Professional“
  Sra. Elena López Martínez
  Coordinadora del Cicle de Cures Auxiliars d’Infermeria
  Escola Bonanova
   
 • 13.30 Fi de la sessió del matí

 • 14.00 Dinar de treball

 • 15.30 Tallers simultanis d’intercanvi d’experiències i bones pràctiques


PROGRAMA de la Jornada

8.30 Lliurament de la documentació 

 • Obertura de la mostra de projectes i treballs de centres
  Estands de centres certificats on mostren els seus treballs, projectes i aspectes singulars de la seva organització.
   
 • 9.15 Inici de la jornada
  Benvinguda, a càrrec del Sr. Joan Manel Barceló, director de l’IES Narcís Xifra
  Presentació a càrrec de Il·lustríssima Sra. Anna Pagans i Gruartmoner, Alcaldessa de Girona
  Inauguració de la jornada, a càrrec del Sr. Joaquim Bosch i Codolà, director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a Girona. 

 • 9.45 Conferència marc
  Què aporta la qualitat a un centre educatiu?
  Sr. Albert Bayot. Director de l’IES Josep Brugulat
   
 • 10.15 Ponència
  ISO 9001, de camí cap a l’excel·lència
  Sr. Joan Ras
  Consultor educatiu. Director de l’Àrea de Sistemes de Qualitat d’Auren
   
 • Intervenció musical
 
                              
 • 11.00 Pausa cafè

 • 11.30 Ponències simultànies

  Ponència A: 
  Sistemes de Qualitat: La situació a la UE, Finlàndia i Galícia (*).

  “L’assegurament de la Qualitat a Europa: Present i Futur”
  “Quality assurance in Europe: The Present and The Futur”

  Mrs. Fernanda Oliveira Reis
  Principal Administrator, European Comission, Directorate General for Education and Culture, Directorate B Vocational Training

  “La Qualitat i l’autoavaluació en els centres educatius de Finlàndia”
  “Quality and self-evaluation of schools in Finland”
  Mrs. Pirjo Kännö
  Rehtori (Principal)
  Etu-Töölön lukio (Helsinki)

  “La situació de la Qualitat a Galícia”
  Sr. Eduardo García Mosconi
  Responsable de Calidad en la Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
  Sr. José Antonio Ventoso Mariño
  Director del IES Coroso de Ribeira (A Coruña)

  Modera i presenta Sr.Josep Camps Responsable de Qualitat de l’IES-SEP Vidal i Barraquer i Coordinador de la xarxa Q2

  Ponència B: 
  Els processos d’innovació i millora en un sistema de Qualitat.

  “La innovació i la millora en educació”
  Sr. Joan Teixidó i Saballs
  Professor titular de Pedagogia
  Universitat de Girona

  “Gestió de la innovació del projecte de tres llengües (català – castellà – anglès)”
  Sr. Esteve Masó
  Professor de Llengua
  IES Brugulat

  “Gestió de la innovació en la utilització de les TIC en crèdits de Formació Professional”
  Sr. Miquel Miranda.Professor d’Electricitat-Electrònica
  Sr. Francesc Delis. Professor d’Electricitat-Electrònica
  IES-SEP Lacetània

  “Gestió de la innovació en l’aula d’acollida”
  Sra. Maria Josepa Altadill.Coordinadora LIC
  Sra. Carme Castellà i Velasco.Tutora Aula d’Acollida
  IES-SEP de l’Ebre

  Modera i presenta Sr. Manuel Pérez Gerent del Programa de Qualitat del CIDEM
   
 • 13.30 Fi de la sessió del matí 

Girona V
 

 • 15.30 Tallers  simultanis d’intercanvi d’experiències

Barcelona, 18 de novembre de 2004. IES-SEP Mare de Déu de la Mercè


PROGRAMA DE LA JORNADA
 

 • 9.00 Lliurament de la documentació

 • 9.30 Inici de la jornada
  Salutació i benvinguda, a càrrec del Sr. Manuel Ramos, director de l’IESSEP Mare de Déu de la Mercè de Barcelona.
  Presentació i inauguració de la jornada, a càrrec de I'Honorable Consellera d’Educació Sra. Marta Cid.
   
 • 9.45 Conferència:
  LA MILLORA CONTÍNUA I LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA.
  Presentació del cas MIM a càrrec del Sr. Joan Cortadellas, director tècnic de la Càtedra UNESCO de la Direcció Universitària de la UPC.
   
 • 11.00 Pausa cafè

 • 11.30 Ponències simultànies

  Ponència A: LA QUALITAT A L’ENSENYAMENT DINS D’EUROPA
  Una visió dels diferents sistemes de gestió de centres educatius de Dinamarca, Andalusia, País Basc i Europa en general.
  Sr. Philip Pedersen, inspector general del Ministeri d’Educació de Dinamarca i expert del Technical Working Group sobre Quality Assurance in VET (CEDEFOP) (*). Presentarà el sistema danès i una visió general de les tendències de la qualitat en l’ensenyament a Europa.
  Sr. Juan Antonio Tagua Gómez, coordinador del Área de Investigación y Calidad del Instituto Andaluz de las Calificaciones Profesionales de la Dirección General de FP y Educación Permanente de Andalucía.
  Presentarà el sistema andalús de Qualitat a l’ensenyament.
  Sr. José Antonio Romero, inspector coordinador de la Formación Profesional del País Vasco.Actuarà de moderador i presentarà les noves orientacions sobre l'aplicació de la Qualitat en els centres de FP i el projecte per a la resta de centres. Presidirà la taula i presentarà els conferenciants el Sr. Joan-Lluís Espinós Espinós, subdirector general de Planificació i Organització de la Formació Professional del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

  Ponència B: L’ACOLLIDA
  La gestió de la integració i de la incorporació de l’alumnat a l’institut. Adequació del procés d’acollida a les noves necessitats dels centres. 
  Sra. Olga Quesada, coordinadora pedagògica i Sra. Sabina Esteve, tutora de l'aula d'Acollida de l’IES-SEP Esteve Terradas i Illa, de Cornellà.
  Presentaran el projecte d’aula d’acollida del centre.
  Sr. Josep Masdeu, director de l'IES Llobregat i Jordi Pàmies, cap d'estudis de l'IES Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat.
  Presentaran, el Barri Educa, un projecte educatiu que potencia la integració del centre amb el seu entorn més proper.
  Sr. Albert Bramon, director de l'IES-SEP La Garrotxa, d’Olot.
  Presentarà la gestió i la planificació de l’acollida en el centre.
  Sr. Albert Bayot, director de l’IES Josep Brugulat, de Banyoles.
  Actuarà de moderador i emmarcarà la ponència.13.30
   
 • Fi de la sessió del matí

 • 14.00 Dinar de treball en el mateix centre

 • 15.30 Tallers d’intercanvi d’experiències

 

El INS Comte de Rius de Tarragona acull la tercera Jornada de Qualitat a l'Ensenyament


Programa de la jornada

 

El Departament d’Ensenyament organitza per tercer any consecutiu la Jornada de Qualitat a l’Ensenyament i intercanvi d’experiències. Enguany aquesta Jornada, que té caràcter itinerant, es farà demà dijous 13 de novembre, a l’IES-SEP Comte de Rius de Tarragona. Aquesta jornada s’emmarca dins del projecte de Qualitat i Millora contínua impulsat per la Direcció General de Formació Professional del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La Jornada de Qualitat a l’Ensenyament és una acció adreçada a donar a conèixer als membres de la comunitat educativa el marc teorico-pràctic de la gestió de la qualitat que s’està portant a terme en diversos instituts públics de Catalunya, tot compartint experiències de millora experimentades per aquests.

L’acte d’inauguració de la jornada es farà a dos quarts de 10 del matí i anirà a càrrec  de la directora general de Formació Professional del Departament d’Ensenyament, Maria Rosa  Fortuny, de l’alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal i del director de l’IES-SEP Comte de Rius de Tarragona, Antoni Barrufet. Tot seguit el catedràtic d’Enginyeria Química de la UPC i director acadèmic de la Fundació Universitària Politècnica, Joaquim Olivé Duran, parlarà sobre La planificació i la gestió estratègica en un centre educatiu en el decurs de la conferència inaugural.Seguidament, s’obriran simultàniament les següents quatre ponències :

 • Ponència A: Gestió de la qualitat en un centre educatiu, on intervindrà la directora de l’IES Quercus, Anna Torruella, i el director de l’IES Donapea de Navarra. La moderarà Salvador Soler, inspector d’Ensenyament.
 • Ponència B: Programació, desenvolupament i millora del procés educatiu, on  intervindrà el coordinador de qualitat de l’IES-SEP Lacetània, Francesc Fernández, i la directora de l’IES Escola Bonanova, Maria Àngels Chavarria. La moderarà el director de l’IES Montsià, Domènec Noguera.
 • Ponència C: Sistemes d’informació i comunicació com a eines de suport a la gestió, on intervindrà el subdirector d’FP i coordinador de qualitat de l’IES-SEP Esteve Terrades, J.A. Andrés Villena, el coordinador informàtic de l’IES-SEP La Garrotxa, Antoni Bach, el coordinador de qualitat de l’IES-SEP La Garrotxa, Xavier Verdaguer, el coordinador de qualitat de l’IES-SEP F.Vidal i Barraquer, Josep Camps i el director de l’IES Narcís Xifra, Joaquim Bosch. La moderarà el director de l’IES-SEP de l’Ebre, Àngel Aznar.
 • Ponència D: Models d’organització funcional d’un centre educatiu: l’organització del temps, la comunicació horitzontal i vertical, la presa de decisions, on  intervindrà el director de l’IES-SEP Lacetània, Francesc Vila i el director de l’IES-SEP La Garrotxa, Josep Guix. La moderarà el director de l’IES-SEP Guindàvols, Jesús Castillo.

A la tarda es portaran a terme simultàniament els següents vuit tallers: Disseny, revisió i millora del PCC; Gestió de la satisfacció dels grups d’interès d’un institut (alumnat, famílies, empreses, etc); Elaboració i desplegament del pla estratègic de centre; Organització de la gestió de la qualitat; Gestió de les empreses col·laboradores i seguiment de la FCT; Desenvolupament del sistema de qualitat. Auditories internes i externes; Acollida, seguiment, orientació i avaluació de l’alumnat i Relacions externes. Col·laboracions i aliances amb altres institucions.I finalment, es farà l’acte de cloenda de la jornada i el lliurament de certificats als assistents.Barcelona, 12 de novembre de 2003.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=64846&idioma=0

 Programa de la Jornada

9.30h. Lliurament d ela documentació.

09.45h. Inici de la Jornada.

Salutació de benvinguda a càrrec del Sr. Josep M. Guix, director de l'IES-SEP la Garrotxa.

Inauguració de la Jornada a càrrec de la Sra. Maria Rosa Fortuny, directora general de Formació Professional.

...

 

 

PROGRAMA

IES

 9.00 Entrega documentació

 • 9.15 Inici de la jornada
  Salutació del director de l’IES Lacetània Sr. Ramon Raluy
  Presentació a càrrec del Sr. Jordi Roig
  Subdirector general de Planificació i Organització de l’FP
   
 • 9.30 Ponència: És possible la qualitat en un centre educatiu?
  Sr. Joan Cortadellas
  Cap del Gabinet d’Organització i Qualitat de la Universitat Politècnica de Catalunya
   
 • 10.30 Ponència: Experiència de la qualitat i millora contínua
  Sra. Anna Torruella
  Directora IES Quercus(en nom de tots els directors de la xarxa A del Projecte Qualitat i Millora Contínua)
   
 • 11.00 Pausa Cafè

 • 11.30 La certificació ISO en els centres educatius
  Presentació i moderació de la taula
  Sr. Salvador Boix
  Cap del Centre de Certificació LGAI
  Experiència de la Universitat
  Sr. Jordi Hernández
  Cap d’Estudis i Coordinador de Qualitat de l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels EPSC-UPC
  Experiència en un Institut de secundaria del País Basc
  Sr. Iñaki Biguri Zarraonandia
  Subdirector i Coordinador de Qualitat de l’IES Nicolás Larburu de Baracaldo
   
 • Torn obert de paraules
   
 • 13.45 Fi de la sessió del matí

 

 Jornada de Cloenda i transferència de Bones Pràctiques del curs 2013/14:

19 de juny de 2014, al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat -CAR-

PROGRAMA DE LA JORNADA 

 

09:15 h Inauguració de la Jornada. A càrrec del Sr. Joan Fontserè, director del CAR de Sant Cugat. 

09:30 h Inici de la Jornada. Benvinguda a càrrec del senyor José Antonio Martin, subdirector general de 

Programes, Formació i Innovació. 

- Valoració de treball realitzat en les Xarxes durant el curs 2013-14: Victòria Ramos, Olga Romero, 

Prudenci Raventòs i Andrés Villena, coordinadors del Projecte; Marta Rodríguez i Joan Martos, 

directora i coordinador de qualitat de l’Institut La Serreta, i Glòria Montoy directora de l’Institut Carles 

Vallbona, representants de centres de les Xarxes Qs i Es. 

- La gestió per processos i el Projecte de QiMC: Andrés Villena. 

 

10: 45 h Pausa-cafè 

 

11:15 h Taula rodona de presentació de bones pràctiques sobre la gestió de la qualitat i la tutoria: 

 

- Victòria Ismael, Cap d’Estudis de l’INS Pere Martell: el seguiment i registre del PAT de l’FP. 

- Francesc Córdoba, Orientador ECA Santa Coloma de Farners: l’acompanyament de l’alumnat 

d’FCT. 

- Elena López, Coordinadora d’FP de l’INS Bonanova: el PAT d’FP i el desenvolupament de les 

competències socials als cicles formatius de la Família de Sanitat. 

 

12:00 h Balanç resultats auditories externes del curs 2013/14 i propostes nou curs, a càrrec de Carla 

Debat, auditora en cap d’APPLUS. 

 

12:15 h Balanç del curs i nous objectius per al 2014/15, a càrrec del senyor Ferran Castrillo, cap del Servei 

de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals. 

 

12:45 h Classe final de curs: “La motivació com a ingredient d’excel·lència”, a càrrec de Pep Marí, cap de 

departament de psicologia de l’esport (CAR de Sant Cugat). 

 

13:30 h Tancament de la Jornada, a càrrec del senyor Melcior Arcarons i Rua, director general de la 

Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. 

 

ACTIVITATS OPCIONALS 

De 14.00 a 15.30h. Dinar al CAR – enllaç per fer la reserva amb anterioritat

De 16.00 a 17.00h. Visita guiada al Sincrotró Alba – enllaç per fer la reserva amb anterioritat-. 

 

 

Jornada de Cloenda i transferència de Bones Pràctiques del curs 2012/13:

13 de juny de 2013, al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat -CAR-

10.30h. Presentació de la Jornada

...

14.30h. Final de la Jornada

 

Dinar al CAR

 

16.30h. Visita guiada a les instal·lacions del CAR

17.30h. Fi de l'activitat

 

 

Activitats anys anteriors:

 jbp_girona_2009