• Imprimeix

Jornades

La Jornada de Qualitat és un punt de trobada i de reflexió sobre temes actuals i experiències educatives i de gestió,  desenvolupades per companyes i companys d'altres centres, els quals posen la seva pràctica al servei de la comunitat educativa per avançar, entre tots, en el camí de la millora contínua.

 
La Jornada s’adreça a tota la comunitat educativa i especialment a:
  • Directors i directores del centres educatius públics i privats.
  • Inspectors i inspectores d'educació.
  • Coordinadors i coordinadores docents del centres educatius públics i privats.
  • Professorat dels centres educatius.
  • Membres d'institucions i empreses col·laboradores de la Direcció General de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
  • Representants de les administracions educatives d'altres comunitats autònomes.
  • Representants de les administracions educatives d'altres països participants en diferents projectes europeus de qualitat i millora contínua