• Imprimeix

Projecte de qualitat i millora continua

 • Jornada de Cloenda del PQiMC 2016

  La Jornada de Cloenda és una jornada de balanç del treball fet i, alhora, de presentació de propostes de millora per al futur, d’acord amb el principi bàsic del PQiMC. En aquesta jornada, a més, parlarem sobre la nova norma ISO 9001:2015, les experiències dels centres que l’han implementat i els aspectes rellevants relacionats amb les auditories externes.

  26 de maig de 2016. Centre d’Alt Rendiment (Sant Cugat)

 • Resolució per participar en el Projecte de QiMC

  RESOLUCIÓ ENS/1063/2016, de 25 d'abril, per la qual es convoca concurs públic per a la selecció de centres de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2016-2017, en el Projecte de qualitat i millora contínua.

 • I Jornada de portes obertes de la qualitat

  La Jornada de Portes Obertes té el doble objectiu de, per una banda mostrar les avantatges d’implementar models internacionals de sistemes de gestió de les organitzacions, i d’altra banda oferir als
  centres educatius que ho desitgin i, també a les empreses i institucions del territori, suport, orientació i formació per acompanyar-los en la millora de la gestió de les seves organitzacions.

 • XIV Jornada de Qualitat a l'Ensenyament 10-nov-2016

  Jornada de Qualitat a l'Ensenyament. Espai de trobada en el qual es mostren idees i exemples per tal d'inspirar al professorat en general i als responsables de la gestió en particular cap a noves fórmules de gestió, dins i fora de l'aula, més eficients

 • Relació actualitzada de centres del PQiMC

  Relació actualitzada de tots els centres que participen en el Projecte de qualitat i millora continua i estat de desenvolupament en el Projecte.

 • Programa del PQiMC per al curs 2016/17

  Programa del PQiMC on s'inclou el desplegament, calendari d'actuació i els participants dels plans d'assegurament i d'excel·lència en la gestió de centres educatius de Catalunya.

 • Projecte de Qualitat i Millora Contínua

  Àlbums fotogràfics del PQMC: publicacions, jornades, fotos d'equip, històric...

  Departament d'Ensenyament

Presentació

El Projecte de Qualitat i Millora Contínua -PQiMC- creat per l’ Ordre EDU/432/2006, té com a objectiu ajudar als centres educatius a dissenyar, implementar, avaluar i millorar contínuament els seus sistemes de gestió. Les metodologies utilitzades es fonamenten en els principis de la gestió de la qualitat i d’acord amb models basats en normes internacionals (ISO 9001 i EFQM). La finalitat última del Projecte és la d’aconseguir l’excel·lència en els resultats educatius a través de la millora contínua dels processos, la confiança i la satisfacció de l’alumnat, les famílies, les empreses i els diferents agents implicats, envers el servei educatiu proporcionat.

Contacte:

fpqualitat@xtec.cat