Propostes dels centres

 • Travelcard

  A partir de l'observació d'unes targetes de viatge de transport públic de Londres i d'un plànol de la ciutat, es demana als alumnes que dissenyin una ruta per tal de visitar tres llocs importants de la ciutat en un dia. 

  Els alumnes han de buscar informació sobre la targeta de transport, els llocs a visitar, la manera d'arribar-hi en metro i el cost de la ruta en lliures i en euros.

  S'adjunten documents amb la descripció de l'activitat, la seqüència didàctica, els indicadors competencials i els criteris d'avaluació de l'activitat.

 • De mica en mica s'omple la pica

  L’escola La Mar Bella de Barcelona ha treballat durant el curs 10/11 aspectes relacionats amb l’aigua dins el projecte “De mica en mica s’omple la pica”.

  Els alumnes de CS van realitzar una cerca d’informació a Internet, on van trobar dades i informacions que els van ajudar a realitzar les tasques relacionades amb el consum domèstic d’aigua i el funcionament d’una depuradora. El primer document  fa una presentació i proposta d’activitats, el segon consisteix en l’aportació de les activitats a l’assoliment de les competències bàsiques i el tercer conté la descripció de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació

   

 • Treballem a partir d'una notícia

  La notícia és un text narratiu oral o escrit que relata un fet de manera breu i entenedora. A l'escola pot tenir diverses funcions com ara servir per documentar-nos, per analitzar i debatre. També es pot fer una tasca de redacció de notícies, la creació d'una revista digital...

  A partir d'una proposta de treball, el col.legi Sant Pere Claver (Barcelona) ha realitzat la seva pròpia seqüència d'activitats que podem trobar a la seva wiki. També hi trobareu els objectius que s'han plantejat, la temporització, els criteris per a l'avaluació i el treball final de l'alumnat. 

Presentació. Primària. Projecte pilot

Durant els cursos 2010-11 i 2011-12 s'ha realitzat una experiència d'introducció dels recursos digitals a l'aula en centres de primària per integrar-los en les activitats de cada àrea.

A partir del curs escolar 2011-12 es dóna a l'experiència la categoria de Projecte Pilot amb la incorporació d'un grup d'assessorament i seguiment extern de la Universitat Oberta de Catalunya UOC.

Descripció. Projecte pilot de primària

La metodologia de treball emprada ha consistit en que cada centre, a partir de la formulació de propostes de treball obertes, adreçades al cicle superior de primària, dissenya i desenvolupa activitats on s'integren les TIC en els processos d'ensenyament-aprenentatge. 

Aquestes propostes de treball són de caire competencial, molt obertes i susceptibles que cada centre les adeqüi a les seves necessitats i interessos. Totes elles inclouen els materials de treball, les tasques a realitzar per l'alumnat, recursos addicionals i també indicadors competencials.

 

Notícies

L’escola Enric Grau i Fontseré de Flix ha participat en el reportatge promocional de l’empresa Microsoft, que es va emetre a París el dia 12 de febrer de 2012 amb motiu del Dia Internacional de les Llengües Maternes. En el reportatge es mostra l’alumnat d’escoles de diferents països d’Europa treballant amb els ordinadors que contenen el programari traduït a les seves llengües respectives.

L’escola Enric Grau i Fontseré ensenya l’ús de la interfície educativa e-Scriptori, amb el programari en català.

Més informació al web de la Direcció General de Política Lingüística