Experiències

 • Science through

  Activitats de coneixement del medi, en anglès, seqüenciades en el Moodle de centre. Les webquestes per temes ajuden a l'assoliment dels objectius curriculars

 • Expressió oral: escoltar les llegendes

  Bloc on es van afegint els treballs fets a la classe i ampliant recursos i bibliografia. L'alumnat llegeix i enregistra la llegenda del mes

 • Programa "L'Anella"

  Activitat de cinquè de primàriaon l'alumnat fa presentacions amb PREZI com a explicació del què vol dir reciclar i quina és la intenció de la recollida d’anelles

 • Volem fer un món més just!

  Webquesta que permet treballar per competències i de forma multidisciplinar continguts relacionats amb la justícia, a cicle mitjà i cicle superior.

 • Fem experiències

  Llibre de la Prestatgeria Digital amb una mostra d’experiències a l’aula de ciències naturals, amb imatges, vídeos i desenvolupament

 • El circ. Moodle senzill per temes accessible i adaptat

  Activitats que es treballen majoritàriament amb la PDI i que tenen el circ com eix comú

 • Els rius de Catalunya

  Proposta d'activitats, en un bloc, per treballar la identificació i localització de les principals unitats de relleu de Catalunya

 • Tallers d'audiovisuals

  Experiència que mostra com es treballa els tallers d'audiovisuals, en grups reduïts, i a tots els cursos de primària

Altres experiències

Presentació. Experiències TAC d'aula a primària

En aquesta secció es mostren experiències portades a terme en escoles de primària de Catalunya.