• Imprimeix

Una escola per al seu temps

El centre educatiu ha de donar resposta a les necessitats del context actual i potenciar un aprenentatge actiu.

En els últims anys s’ha avançat força en el coneixement del procés d’aprenentatge i els aspectes bàsics que el regulen. Per destacar-ne alguns, podem parlar del paper de les emocions positives que estimulen el record a llarg termini i la motivació, de la necessitat que els aprenents siguin agents actius del propi procés d’aprenentatge o de la estimulació de la creativitat. Aquests avenços defineixen un aprenentatge més basat en la qualitat que en la quantitat, per tal de formar una ciutadania competent, capacitada per resoldre problemes dinàmics i complexos.

Els centres educatius han de donar resposta al context actual, a partir d’una transformació sistèmica, acompanyada d’un canvi de paradigma, on el protagonisme es desplaça cap a l’aprenent. Així, l’escola esdevé un espai inclusiu, amb professorat competent en aspectes tals com l’organització curricular i  la planificació pedagògica. El centre, a més, potencia les relacions amb l’entorn, mitjançant la definició d’un projecte educatiu comú per tal d’esdevenir un espai generador de cultura i riquesa intel·lectual.