• Imprimeix

Tradició innovadora

L’educació a Catalunya té una llarga tradició de renovació pedagògica i d’esperit innovador. Les converses pedagògiques dels inicis del segle XX, els moviments de renovació pedagògica vinculats als plantejaments de l’escola nova o l’escola activa, l’aparició d’escoles renovadores, les escoles d’estiu..., són alguns exemples d’aquest esperit de mestres i professors que fa ja més de cent anys es plantejaven una manera diferent d’ensenyar i de concebre l’escola.

Actualment, hi ha tot un conjunt de centres educatius que darrerament han encetat processos de reflexió vers la qualitat de l’educació que ofereixen. En alguns casos, i com a resultat d’iniciatives ja més consolidades, apareixen informacions relacionades amb experiències liderades per equips directius i protagonitzades per professorat amb la inquietud de fer les coses millor i d’una altra manera.

Aquestes iniciatives no només modifiquen aspectes estructurals dels centres educatius, sinó que també fan referència a característiques organitzatives, curriculars i metodològiques o didàctiques. Els centres innovadors poden ser centres de referència i models que encoratgin altres centres a introduir canvis metodològics per tal de millorar la convivència de la seva comunitat i els seus resultats acadèmics.