• Imprimeix

Aprenentatge a la societat actual

La societat de la informació i el coneixement provoca canvis socials, econòmics i culturals que obliguen a plantejar-se què entenem per aprendre avui.

La idea del que vol dir saber i del que vol dir aprendre s’està transformant . En la societat actual plana la idea que les persones no progressaran augmentant els seus coneixements, sinó aprenent a gestionar els desconeixements que aniran apareixent durant tota la seva vida. Aquesta gestió es farà possible perquè la via d’accés al coneixement, en la societat de la informació, és una via personalitzada.

Els ciutadans hauran de ser capaços d’aprofitar les interaccions i els diferents espais d’aprenentatge. Aquesta actitud i les habilitats que haurà de desplegar li serviran per poder donar resposta a les seves necessitats canviants d’aprenentatge, que haurà de ser autosostingut, connectat, dinàmic i personalitzat.

 

Aspectes clau
Aprenentatge autosostingut Múltiples escenaris i actors Contextos múltiples d’aprenentatge Competències transversals Trajectòries personals d’aprenentatge