• Imprimeix

Implementar el pla d’acció

A partir del calendari que hem establert, però sense deixar de banda una certa capacitat d’adaptació a noves realitats o necessitats, caldrà que l’equip impulsor delimiti responsabilitats i assigni accions concretes a la resta de persones implicades en el procés. De forma general, caldrà revisar de manera constant la disponibilitat de recursos en les diferents etapes i tenir presents els indicadors d’avaluació establerts per tal de recollir les evidències necessàries per mesurar el seu grau d’assoliment. En paral·le al desenvoplupament del pla d’acció caldrà anar treballant en la seva avaluació. És aconsellable incorporar a tot el procés, de manera natural al ritme de treball, una actitud general d’autoanàlisi i de reflexió sobre la pròpia acció.

 

Documents i eines relacionats

Acompanyament del pla d’acció de millora

Actuacions i el seu calendari d’aplicació

Fitxa d’objectius i criteris

Avaluació de la implementació