• Imprimeix

Avaluar el procés

Un bon procés d’avaluació és exigent ve determinat, no només pel compromís d’assumir els objectius proposats, sinó pel compromís d’avaluar en quina mesura s’assoleixen. Per això, és important formular els criteris i els indicadors d’avaluació relacionats amb els objectius en les primeres fases del procés. El procés de desenvolupament  i la seva avaluació s’han d’iniciar en paral·lel. Per assolir els objectius és necessari tenir evidències d’allò que ha passat. Lla valoració d’aquestes evidències ens ha de permetre prendre decisions sobre el programa o projecte que estem portant a terme. Aquestes decisions ens poden conduir a:

  1. L’eliminació del programa/projecte
  2. La modificació d’aquells aspectes que no funcionin
  3. La consolidació del programa/projecte com un projecte de millora.

 

Documents i eines relacionats

Avaluació final del procés de canvi