• Imprimeix

Transferència

Des de la seva conceptualització s’ha de considerar la trasferibilitat dels processos d’innovació pedagògica, que s’ha d’observar i desenvolupar paral·lelament al procés de disseny i implementació.

El grau de transferibilitat dels processos d’innovació pot variar entre centres educatius.

Principalment dependrà de:

  • Les similituds entre les característiques i les necessitats dels centres.
  • L’àmbit on s’ubiqui el procés d’innovació pedagògica.

En aquest sentit, s’ha de vetllar perque les propostes d’innovació pedagògica incorporin l’ús de recursos i materials educatius assequibles per a tothom o, si més no,  que vagin acompanyades de recomanacions que facilitin l’adquisició i disponibilitat d’aquests materials.