• Imprimeix

Difusió de resultats

Els plans de comunicació dels centres educatius són imprescindibles, no només per donar a conèixer les seves característiques i singularitats, així com les activitats que s’hi duen a terme, sinó per establir una comunicació bidireccional amb l’entorn. Un pla de comunicació eficaç genera sentiment de vinculació al centre, de participació en una acció global i consolida la xarxa oberta a la resta de la comunitat educativa mitjançant l’enriquiment continu entre el centre i el seu entorn.

Des del moment de la seva conceptualització, els processos i projectes d’innovació pedagògica han d’anar acompanyats d’un pla de comunicació propi, que permeti donar a conèixer a la resta de la comunitat educativa les evidències del seu èxit, la difusió dels resultats obtinguts i la seva transferibilitat; a la vegada que facilita les aportacions al procés d’innovació i el coneixement i l’adaptació per part dels diferents agents de la comunitat educativa.

Per saber-ne més

 

Save