• Imprimeix

Lideratge

El lideratge per gestionar els processos de millora o d’innovació està relacionat amb el que avui en dia es coneix sota el concepte gestió del canvi. Podem definir el lideratge com la facultat de motivar i guiar un grup de persones per aconseguir l’assoliment d’uns objectius.

Alguns autors proposen un seguit de recomanacions en aquest sentit::

  • Transmetre el sentit de la urgència i de la necessitat del canvi, procés de millora o d’innovació.
  • Establir complicitats compartint i consensuant decisions.
  • Desenvolupar en l’equip una visó del canvi. Què aconseguirem? Com serà?
  • Potenciar que els membres de l’equip actuïn amb llibertat, reduint obstacles o barreres (jeràrquiques, burocràtiques,etc.)
  • Fer visualitzar els petits objectius que de manera ràpida s’han assolit.
  • Empènyer l’equip per aconseguir els objectius, sense afluixar.
  • Aconseguir institucionalitzar la cultura del canvi i dels processos de millora i d’innovació.

Joan Cornet (2002) identifica onze habilitats que, tot i estar adreçades a líders individuals,  poden ser aplicables a un equip que lideri un procés d’innovació pedagògica:

1. Coneixement de l’organització

2. Preparació professional

3. Sensibilitat i capacitat de captar l’entorn

4. Resolució de problemes

5. Comunicació

6. Intel·ligència emocional

7. Proactivitat

8. Creativitat

9. Agilitat i rapidesa en la presa de decisions

10. Aprenentatge de noves capacitats i coneixements

11. Coneixement d’un mateix

 

La importància del lideratge distribuït

Un altre aspecte a tenir present en la societat del coneixement és el foment del model de lideratge distribuït o compartit, en el qual la corresponsabilitat impregna l’equip. Enfortir el lideratge significa promoure una diagnosi participada per definir el pla anual, on identificar i prioritzar reptes i millores, amb vinculació al projecte educatiu i a la resta de plantejaments institucionals del centre; facilitar eines formatives i de gestió als equips directius i als responsables d’equips docents; i reforçar els equips docents i el treball en equip, tot articulant les seves responsabilitats amb l’equip directiu.

Treballar d’aquesta manera demana als professionals de l’organització una formació adequada, una actitud proactiva i iniciatives pròpies perquè la necessitat d’innovació i d’anticipació és cada cop més gran. En aquesta línia, el lideratge també ha de donar reconeixement professional i espais de debat per tal de poder compartir pràctiques que impulsen la millora educativa i construir coneixement.