• Imprimeix

Àmbits: metodologia, organització i entorn

La innovació pedagògica ha de respondre a una demanda social objectiva i alhora compatible amb el marc dels valors i principis rectors que estableix la Llei d’Educació de Catalunya. En aquest marc, la innovació pedagògica ha d’orientar-se a finalitats concretes, explícites i mesurables, i estar associada a la millora de resultats i a l’èxit escolar. Aquestes finalitats poden englobar-se en tres àmbits d’actuació.

La innovació que afecta els processos d’ensenyament i aprenentatge es produeix fonamentalment a l’aula i al centre educatiu. És en aquests llocs on es poden produir els canvis més perceptibles, identificables i significatius.

 

Per saber-ne més/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon

Els elements essencials de tota organització són els objectius clars i compartits, el compromís de les persones que la integren i la coordinació i planificació de les activitats que s’han de dur a terme per assolir els objectius.

 

Per saber-ne més/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon

La innovació pedagògica vinculada a l’entorn s’inscriu en el marc de la col·laboració entre la institució escolar i altres entitats com les d’àmbit cultural, l’administració local o el món empresarial per tal de connectar els aprenentatges formals, no formals i informals.

Per saber-ne més/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon

 

Data d'actualització:  03.07.2017
Àmbits d'innovació