• Imprimeix

Seminaris TAC

Els Seminaris TAC són sessions de treball i intercanvi al voltant de temes relacionats amb la integració de les TAC a l'educació. Al web dels seminaris hi trobareu els continguts dels seminaris dels cursos anteriors i de l'actual.

Totes les activitats de les sessions dels seminaris contemplen tres eixos transversals:

1.Competències bàsiques de l'àmbit digital
     Educació primària
     Educació secundària

2.Disseny Universal per a l'aprenentatge

3.Seguretat a Internet 

 

Oferta de seminaris per territori

Els seminaris de Coordinació TAC estan adreçats a responsables TAC dels centres i altre professorat interessat. Poden ser en format presencial dins de l'àmbit del CRP de cada territori (una part presencial i un treball continuat al centre que requereix un seguiment) i en format telemàtic (tot el seminari es realitza a través de l'entorn Odissea, també amb un treball continuat al centre).

El continguts del seminari són:

  • Robòtica a l'aula
  • Nodes/Sinapsi/Projecte InfoNodes
  • Pla de Comunicació de Centre
  • Aplicació de les TAC a les Llengües
  • Ludificació (Gamificació) amb tecnologies digitals

És un espai de suport i reflexió sobre com les Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement poden potenciar les possibilitats i oportunitats d'aprenentatge i participació de tot l'alumnat, a més de ser un punt de trobada de professionals molt diversos (mestres, professors, logopedes, EAP...) que treballen per la inclusió de tot l'alumnat a les aules.

El continguts del seminari són:

  • Reflexió sobre la pràctica docent, compartint dubtes i necessitats.
  • Coneixement d'aplicacions obertes que siguin útils pel dia a dia de l’aula.
  • Activitats  de creació de materials per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat.

 

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç.