• Imprimeix

Seminaris TAC

Els Seminaris TAC són sessions de treball i intercanvi al voltant de temes relacionats amb la integració de les TAC a l'educació, adreçades a responsables TAC dels centres i altre professorat interessat. S'ofereixen dos tipus de seminaris:

- Els seminaris de Coordinació: Poden ser en format presencial (una part presencial i un treball continuat al centre que requereix un seguiment)  i en format telemàtic (tot el seminari es realitza a través de l'entorn Odissea, també amb un treball continuat al centre).

- El seminari telemàtic d'Inclusió digital:  Un espai de suport i reflexió sobre l’ús de les TAC en l’atenció educativa de la diversitat de  l’alumnat, que inclou escenaris molt diferents. Aquesta xarxa telemàtica pot esdevenir un espai de trobada entre els professionals que treballen amb situacions semblants. Es contempla el treball amb diferents aplicacions TAC que faciliten la programació de seqüències didàctiques seguint el Disseny Universal per a l'aprenentatge.

 

Al web dels seminaris hi trobareu el contingut treballat durant els cursos anteriors.

Durant el curs 2018-19 es concretaran alguns dels temes següents:

  • Robòtica a l'aula
  • Nodes/Sinapsi/Projecte InfoNodes
  • Pla de Comunicació de Centre
  • Aplicació de les TAC a les Llengües
  • Ludificació (Gamificació) amb tecnologies digitals 

Totes les activitats de les sessions dels seminaris contemplaran tres eixos transversals:

Per tal d’aprofitar el coneixement col·lectiu que es fa evident als seminaris, hi ha d'altres espais virtuals que possibiliten la continuitat del treball. Aquests espais són:

 

Seminaris de coordinació per Àrea territorial: