• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

Aules d'autoaprenentatge

Les aules d'autoaprenentatge estan adreçades al professorat que vol conèixer un tema determinat.

  • A cada aula virtual hi ha enllaços a materials de formació i activitats estructurades per a l’autoaprenentatge.  
  • Per accedir-hi per primera vegada, cal fer-ho com a visitant.
  • La inscripció es fa directament des de cada aula virtual amb usuari i contrasenya xtec.
  • No disposen de formador/a per fer el seguiment.
  • No tenen certificació.

L'oferta d'aules durant el curs serà: 

Aula 1: La Meva XTEC 

Aula 2: Iniciació a Moodle 

Aula 3: Entorn Personal d'Aprenenatge i Portafolis digital

Aula 4: Lideratge de la transformació digital del centre