• Imprimeix

Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement

Activitats de formació adreçades a docents per donar resposta a les necessitats derivades de la integració de les TIC i les TAC a l'educació.

L'objectiu de les accions formatives i de suport organitzades per l'Àrea TAC és garantir la millora dels resultats educatius de l'alumnat, i en particular, l'assoliment de la competència digital, tant de l'alumnat com del professorat.

L'oferta formativa consta de diverses modalitats.