• Imprimeix

Cursos extensius d'anglès per a professorat 2017-2018

El Departament d’Ensenyament organitza, dins les activitats de formació en llengües estrangeres, cursos d’anglès de nivells 4t, 5è i C1 a les escoles oficials d’idiomes i de nivells 3r, 4t i 5è a l'IOC per a professorat. Aquests cursos s’adrecen majoritàriament al professorat no especialista a fi de que assoleixi uns nivells alts de competència lingüística en anglès.

 

Informació per al nou alumnat (IOC, segon quadrimestre del curs 2017-2018):

Es considera nou alumnat el professorat que no està matriculat en una plaça per a professorat en els cursos d'anglès a l'IOC el primer quadrimestre del curs 2017-2018.

 

Requisits de participació

  1. Estar en servei actiu en:
  • Centres educatius públics de nivell no universitari.
  • Centres educatius privats concertats i estar en nòmina de pagament delegat.
  • Serveis educatius.
  • Unitats orgàniques del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona.
  • Inspecció d'Educació.

 

Procés de sol·licitud

Les persones interessades han de formalitzar una sol·licitud telemàtica, del 6 al 17 d'octubre de 2017 (termini finalitzat). 

 

Assignacions

Es podran consultar a partir del 23 d'octubre a la pàgina web: http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/les-meves-activitats/ 

 

Motius pels quals una sol·licitud serà considerada ‘no assignada’

  • Sol·licitant que no està en actiu en el període de sol·licitud.
  • Sol·licitant que ha obtingut una plaça reservada a l’EOI per un grup ordinari d’alemany, àrab, francès, italià, rus o xinès en la convocatòria del curs 2017-2018.
  • Sol·licitant que ha obtingut una plaça en els cursos d'anglès per a professorat a les EOI en la convocatòria del curs 2017-2018.
  • Manca de places.

 

Acreditacions nivell de llengua i matrícula

Els sol.licitants amb plaça assignada han de seguir les instruccions publicades per l'IOC a la pàgina https://ioc.xtec.cat/educacio/idiomes-pla-impuls per fer la preinscripció i, si escau, prova de nivell del 26 d'octubre al 6 de novembre i la posterior matrícula del 15 al 30 de novembre.

 

Gratuïtat

La matrícula del segon quadrimestre del curs 2017-18 es gratuïta per al professorat que accedeix a l’IOC a través d’una plaça en els “cursos extensius d’anglès”. No es contempla aquesta gratuïtat per aquell professorat que ha estat matriculat anteriorment en un d’aquests cursos i ara obté una plaça en el mateix nivell. 

Sol.licitud 3r. curs: 9004030500   Anglès a distància EOI-IOC 3r. nivell (B1)

Sol.licitud 4t. curs: 9004040500   Anglès a distància EOI-IOC 4t. curs (Primer curs del Nivell Avançat, B2)

Sol.licitud 5è. curs: 9004050500   Anglès a distància EOI-IOC 5è. curs (Nivell Avançat B2)

 

Per a més informació dirigiu-vos a Formació en llengües estrangeres: Servei d'Innovació i Formació de l'Educació Infantil i Primària / de l'Educació Secundària: formlle@xtec.cat