• Imprimeix

Família

Les activitats formatives proposades tenen com a objectiu facilitar la implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels fills i en el funcionament del centre, i axí contribuir a la integració escolar i social dels alumnes per assolir l'èxit educatiu.