• Imprimeix

Entorn

Les actuacions formatives proposades tenen com a objectiu:

  • Afavorir el treball i aprenentatge en xarxa entre els centres educatius, la família i la resta d'agents educatius d'un territori per aconseguir la continuïtat i la coherència educativa que ens porti a l'èxit educatiu i la cohesió social.
  • Contribuir a crear un espai comú de convivència mitjançant el diàleg, el respecte, l'educació intercultural, el compromís cívic, la gestió positiva dels conflictes i els valors compartits.