Presentació

La incorporació del concepte de competència en els currículums implica canvis metodològics que afecten el rol del professorat i la manera com aprèn l’alumnat.

A partir de la publicació dels documents d'identificació i desplegament de les competències bàsiques, el Departament d'Ensenyament  va planificar una formació específica en competències bàsiques per ajudar el professorat a articular el debat i el treball de les competències en els centres i a les aules.  

Accés als materials