La incorporació del concepte de competència en els currículums implica canvis metodològics que afecten el rol del professorat i la manera com aprèn l’alumnat.

A partir de la publicació dels documents d'identificació i desplegament de les competències bàsiques, el Departament d'Ensenyament ha planificat una formació específica en competències bàsiques per ajudar el professorat a articular el debat i el treball de les competències en els centres i a les aules.

El conjunt dels diferents Fòrums ens permet recollir les opinions i reflexions al voltant del tema de les competències bàsiques:

- La competència matemàtica

- La gestió de l'aula

- La competència lingüística

- L'avaluació de les competències

- La competència digital