• Imprimeix

El treball experimental a les classes de ciències

Educació secundària. El treball experimental a les classes de ciències

 

El treball experimental a les classes de ciències

Aquest itinerari tracta del treball experimental a les classes de ciències i pretén ser una eina que ajudi el professorat a compartir i arribar a acords respecte a la planificació del treball experimental a les ciències.

Els treballs experimentals són les activitats que caracteritzen més l’ensenyament-aprenentatge de les ciències, les diferencien d’altres matèries. Permeten “mirar” el món amb uns altres ulls, desenvolupar procediments científics i plantejar preguntes rellevants que puguin donar lloc a la construcció de models explicatius. Però no sempre s’assoleixen els objectius plantejats en la planificació del treball experimental, per aquest motiu, aquest itinerari porta el professorat de ciències del centre a aprofundir en les característiques del treball pràctic per tal de dissenyar una proposta de treballs pràctics de tipologia diversa. 

Objectius

 • Analitzar per què es fa treball experimental a les classes de ciències, quin tipus de treball es fa i plantejar possibles aspectes de millora
 • Utilitzar una eina útil per a l’anàlisi d’activitats experimentals i reflexionar sobre els diferents aspectes a tenir en compte en el disseny d’una activitat experimental i en la seva gestió al laboratori
 • Reflexionar sobre com es pot desenvolupar millor la comprensió dels conceptes i els procediments científics dels estudiants a través del treball experimental
 • Dissenyar i dur a terme amb l’alumnat una activitat experimental dins la programació en curs i compartir les activitats i la seva valoració amb la resta de participants
 • Fer una proposta de planificació de treballs experimentals de diversa tipologia amb l’objectiu d’aconseguir que el treball experimental sigui el màxim d’efectiu i s’ajusti a la proposta curricular

Fases de l'itinerari

Fase 1. El treball experimental a les ciències de secundària. Situació actual al nostre centre

En aquesta fase es discuteix sobre la finalitat del treball experimental, la percepció que en poden tenir els alumnes, es fa una diagnosi de la situació al centre i s’elabora el document punt de partida.

Fase 2.  Planificació. Utilitzant una eina per analitzar les activitats experimentals

En aquesta fase es presenta i utilitza una  eina útil per a l’anàlisi d’activitats experimentals. Es discuteix sobre la importància d’explicitar clarament els objectius, els diferents aspectes a tenir en compte en el disseny, la importància de la comunicació de resultats i de les discussions al voltant de l’activitat, i s’elabora un document amb els aspectes a tenir en compte en la planificació de futures activitats experimentals.

Fase 3.  Construcció i experimentació

En aquesta fase es dissenyen activitats experimentals, atenent els aspectes importants a tenir en compte i focalitzant en la metodologia, es porten a terme amb els alumnes i es valora el seu funcionament.

Fase 4. Avaluació i consolidació

En aquesta fase es posen en comú les valoracions de l’experimentació de cada participant, s’identifiquen els punts forts i els aspectes a millorar com a centre, i es fa una proposta de planificació de treball experimental.
 

L’esquema general per desenvolupar l'itinerari és el següent:

FASES CONTINGUTS CARPETA DE FORMACIÓ
FASE INICIAL
 • Presentació
 
 • Per a què serveix el treball experimental?
 
 • Què en pensa l'alumnat?
 
 • Diagnosi del centre
Elaboració del document “Punt de partida”
FASE DE PLANIFICACIÓ
 • Els objectius d'aprenentatge
 
 • El disseny de les activitats experimentals

 

 • La gestió de la comunicació de l'activitat experimental

 

 • Elaboració del document "Planificació de les activitats experimentals"

Elaboració del document: Planificació de les activitats experimentals

FASE DE CONSTRUCCIÓ I EXPERIMENTACIÓ
 • Bloc 1. Disseny d'una activitat experimental.

  Elaboració del document "Planificació d'una activitat experimental.

Dissenyant una activitat experimental

 
 • Bloc 2. Experimentació a l'aula d'una activitat experimental

Revisió i contrast del disseny

Aplicació a l'aula

Valoració de l'experimentació

Document: Resultats i valoració de l'experimentació a l'aula
FASE FINAL
 • Valoracions sobre l'experimentació a l'aula
 
 • Acords sobre els aspectes a consolidar

Document: Informe d'avaluació i aspectes a consolidar