• Imprimeix

Escriure des de les matèries

Educació secundària. Escriure a l'institut: escriure des de les matèries

 

Escriure des de les matèries

Aquest itinerari tracta l'ensenyament i l'aprenentatge de l'escriptura lligada als continguts propis de cada matèria. Es parteix del principi que l'ensenyament i l'aprenentatge de l'expressió escrita comença a l'educació infantil, abans que els nens i les nenes dominin el codi escrit, i continua al llarg de tota la vida. Els resultats en les diferents proves externes aplicades a l'alumnat de secundària mostren un nivell de competència molt per sota del desitjat. Aquests resultats demanen una reflexió sobre l'ensenyament de l'escriptura al llarg de l'educació obligatòria i un canvi en les pràctiques docents actuals.

Presentació

L'itinerari s'estructura a tres nivells:

1. Les activitats d'escriptura que ja es fan al centre, contrastades amb els continguts i els criteris d'avaluació proposats en el currículum de cada matèria.

2. Reflexió conjunta a partir de la pràctica, de la veu dels experts i de l'experimentació d'una activitat d'expressió escrita a l'aula.

3. Millora del nivell d'escriptura de l'alumnat del centre a partir dels acords presos sobre criteris comuns i aspectes a consolidar sobre la pràctica de l'expressió escrita des de les matèries.

Objectius

 • Millorar el nivell d'escriptura de l'alumnat.
 • Unir esforços de tot el professorat del centre i ser més eficients.
 • Conèixer i apropiar-se dels continguts i dels criteris d'avaluació amb relació a les activitats d'escriptura des de les matèries.
 • Consensuar criteris i pràctiques sobre l'escriptura.
 • Conèixer i compartir maneres de treballar a partir d'experiències d'altres centres educatius.
 • Dissenyar, experimentar i avaluar, de manera coordinada, una pràctica d'escriptura.
 • Valorar les experimentacions i arribar a acords sobre els aspectes a consolidar com a departaments amb relació al tema.
 • Definir models organitzatius de centre que milloraran la coordinació dels diferents departaments.

Continguts

Els continguts es presenten en quatre fases que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica; propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, així com el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.

Fase inicial: reflexió entorn del que es fa en el centre sobre escriptura.

Fase de planificació: plantejament de com escriure des de les matèries.

Fase de construcció i experimentació: disseny d'una pràctica d'escriptura i la seva experimentació a l'aula.

Fase final: avaluació i presa d'acords sobre els aspectes a consolidar.

 

L’esquema general per desenvolupar-los és el següent:

FASES CONTINGUTS CARPETA DE FORMACIÓ
FASE INICIAL
 • Presentació
 
 • Què fem sobre l'escriptura?
 Elaboració del document “Punt de partida”
FASE DE PLANIFICACIÓ
 • Com escriure des de les matèries? 
 
 • Anàlisi de propostes

 Planificació de propostes per experimentar

FASE DE CONSTRUCCIÓ I EXPERIMENTACIÓ
 • Bloc 1. Disseny d'una pràctica d'escriptura. Per què s'escriu a l'aula? Com ensenyem a escriure? Com avaluem?

Disseny de l'experimentació
 • Bloc 2.  Experimentació. Revisió conjunta del document de disseny de l'experiència. Aplicació a l'aula. Valoració

Pla d'acció de centre

Resultats i valoració

FASE FINAL
 • Avaluació
 
 • Què podem fer per anar més enllà?

Informe dels aspectes a consolidar