• Imprimeix

Resolució de problemes a l'educació primària

Resolució de problemes a l'educació primària

Es presenta la resolució de problemes com a eix a l’entorn del qual es desenvolupa l'educació matemàtica.

 

Presentació

Aquest itinerari incideix en la diferència de diversos tipus d’activitats matemàtiques que es poden treballar a l’aula: exercicis, problemes d’aplicació, exploracions i investigacions; en la reflexió sobre el que pot significar treballar en un ambient de resolució de problemes; en l’observació que els problemes no només són útils per aplicar continguts sinó que ho són també per introduir-ne i ampliar-ne; en el coneixement de diferents estratègies de resolució de problemes i de les formes de treballar-les a l’aula, i, finalment, en la presa de consciència de la influència que tenen en la resolució de problemes les creences, les actituds, el domini dels continguts, l’estat d’ànim...

 

Objectius

  • Conèixer i reflexionar conjuntament sobre aspectes rellevants de la resolució de problemes en l’ensenyament de les matemàtiques que poden ser útils a classe.
  • Encaminar canvis metodològics per avançar vers un treball més potent pel que fa a la resolució de problemes a partir de l’experimentació a l’aula.
  • Facilitar l’acord de l’equip de persones que participa de la formació per donar coherència a l’actuació del centre en aquest tema.

 

Continguts

Els continguts bàsics que es treballaran són:

 • Conèixer diferents tipologies de problemes.
 • Analitzar les relacions entre continguts i resolució de problemes.
 • Reflexionar sobre com treballar les estratègies de resolució de problemes a les aules.

 

L’esquema general per desenvolupar-los és el següent:

FASES CONTINGUTS CARPETA DE FORMACIÓ
FASE INICIAL
 • Informació general
 
 • Autodiagnosi
 
FASE DE PLANIFICACIÓ
 • Mirem les proves externes
 
 • Ens funciona bé el treball entorn a la resolució de problemes?

 

 • Què entenem per problema? Per què fem problemes? Què volem aconseguir?

 

 • Adaptem l'itinerari
Adaptació de l'itinerari al centre
FASE DE CONSTRUCCIÓ I EXPERIMENTACIÓ
 • Bloc 1. Problemes i continguts
 
 • Bloc 2. Exploracions i investigacions

 

 • Bloc 3. Estratègies de resolució de problemes, estratègies per educar la resolució de problemes

Activitats que portin a:

- la reflexió

- l'experimentació

- la posada en comú

- la presa de primers acords

FASE FINAL
 • En què hem avançat
 Acords sobre el treball en resolució de problemes
 • Què podem incorporar?

 

 • Projecció de futur

 

 • Avaluació del procés i del resultat

 Valoració dels objectius de centre per a aquest itinerari de formació

 • Autoavaluació