• Imprimeix

Escriure a l'escola: escriure des de les àrees

Escriure a l'escola: escriure des de les àrees

Aquest itinerari tracta l’ensenyament i l’aprenentatge de l’escriptura des dels continguts propis de cada àrea. Es parteix del principi que l’ensenyament i l’aprenentatge de l’expressió escrita comença a l’educació infantil, abans que els nens i les nenes dominin el codi escrit, i continua al llarg de tota la vida. Els resultats en les diferents proves externes aplicades a l’alumnat de primària mostren un nivell de competència per sota del nivell desitjat. Aquests resultats demanen una reflexió sobre l’ensenyament de l’escriptura al llarg de l’educació obligatòria i un canvi en les pràctiques docents actuals.

 

Presentació

L'itinerari vol ser una eina de suport al professorat i als centres en la tasca de compartir i arribar a acords sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de l'escriptura, partint de l'anàlisi de les activitats d’escriptura que ja es fan al centre, contrastades amb els continguts i els criteris d’avaluació proposats en el currículum de cada àrea.

A partir de la reflexió conjunta des de la pràctica i amb la veu dels experts es proposa l’experimentació d’una activitat d’expressió escrita a l’aula.

El punt d’arribada és la millora del nivell d’escriptura de l’alumnat del centre a partir dels acords presos sobre criteris comuns i aspectes a consolidar sobre la pràctica de l’expressió escrita des de les àrees.

 

Objectius

 • Millorar el nivell d’escriptura de l’alumnat.
 • Unir esforços de tot el professorat del centre i ser més eficients pel que fa a l'ensenyament de l'escriptura.
 • Conèixer i apropiar-se dels continguts i els criteris d'avaluació del currículum en relació a l'escriptura des de les àrees.
 • Consensuar criteris i pràctiques sobre l’escriptura.
 • Conèixer i compartir experiències d'altres centres educatius.
 • Dissenyar, experimentar i avaluar, de manera coordinada, una pràctica d'escriptura.
 • Valorar les experimentacions i arribar a acords sobre els aspectes a consolidar amb relació al tema de l'itinerari.

 

Continguts

Els continguts es presenten en quatre fases que combinen la reflexió, la teoria, l'experimentació i la presa d'acords de centre.

 • Fase inicial: reflexió sobre el que es fa sobre escriptura en el centre, des de cada àrea, i contrast amb els continguts del currículum.
 • Fase de planificació: anàlisi de models de pràctiques d'aula, i planificació de com es pot fer per millorar l'ensenyament i l'aprenentatge de l'escriptura.
 • Fase de construcció i experimentació:  disseny d'una pràctica d'escriptura, a partir de pautes metodològiques i experimentació a l'aula.
 • Fase final: avaluació i presa d'acords de centre sobre els aspectes a consolidar.

 

L’esquema general per desenvolupar-los és el següent:

FASES CONTINGUTS CARPETA DE FORMACIÓ
FASE INICIAL
 • Presentació
 
 • Què fem sobre l'escriptura?
Elaboració del document “Punt de partida”
FASE DE PLANIFICACIÓ
 • Com escriure des de les àrees?
 
 • Anàlisi de propostes

Planificació de propostes per experimentar

FASE DE CONSTRUCCIÓ I EXPERIMENTACIÓ
 • Bloc 1. Disseny d'una pràctica d'escriptura. Per què s'escriu a l'aula? Com ensenyem a escriure? Com avaluem?
 Disseny de l'experimentació
 • Bloc 2. Experimentació. Revisió conjunta del document de disseny de l'experiència. Aplicació a l'aula. Valoració

 Pla d'acció de centre

Resultats i valoració

FASE FINAL
 • Avaluació
 
 • Què podem fer per anar més enllà?
Informe d'avaluació i aspectes a consolidar