• Imprimeix

STEMCat

Inscripcions obertes per formació STEM per a professorat de primària i secundària

L’àmbit CTEM o STEM per les seves sigles en anglès engloba les àrees disciplinars de les Ciències, la Tecnologia, la Enginyeria i la Matemàtica. Essent cada vegada més present en els currículums internacionals (p. ex els NGSS dels EEUU) i en les polítiques del país (Pla STEMCat), la perspectiva d’integrar i reforçar l’ensenyament de les àrees científic-tecnològiques es considera una eina crucial per dos motius. D’una banda, enriquir la cultura científic-tecnològica i dotar de pensament crític als nostres estudiants, ciutadans presents i futurs, en un món on la ciència i la tecnologia cada vegada tenen més impacte en les seves vides i el seu entorn. En segon lloc, possibilitar la formació de professionals d’aquest àmbit més diversos (equitat), de més qualitat (competència), amb més valors (ètica) i en més quantitat (interès i vocacions), per aconseguir els reptes que com a societat afrontem.

Amb aquest objectiu, el El Departament d’Ensenyament ofereix les següents formacions:

Formacions STEM

Educació primària: STEM per a mestres d'educació primària

Aquesta formació va dirigida a professorat de primària per poder integrar l’àrea de matemàtiques i les àrees de coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural. Es recomana la participació de mínim dos docents del centre.
Secundària: STEM per a professorat d'ESO

Aquesta formació va dirigida a professorat de secundària per poder integrar les àrees de S ( física, química, biologia), T i E (tecnologia) A (visual i plàstica, música) i M (matemàtiques) Es recomana la participació de mínim dos docents del centre.

Formacions STEM Matemàtiques

Matemàtiques educació primària: Programa de formació "Aramat"

Matemàtiques educació secundària: "Didàctica de les matemàtiques des d'una perspectiva STEM"

Formacions STEM Ciències

Aquestes formacions es van iniciar el passat més de novembre però us hi podeu inscriure per assistir a totes o algunes de les properes sessions Envieu un correu a cesire@xtec.cat per informar-vos del programa de les formacions i confirmar a quina sessió assistireu.

Formacions STEM Competència digital

Aquesta formació va dirigida a professorat de primària per poder integrar l’àrea de matemàtiques i les àrees de coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural. Es recomana la participació de mínim dos docents del centre.