• Imprimeix

Impulsem la robòtica

PROGRAMA IMPULSEM LA ROBÒTICA. TECNOLOGIES CREATIVES A L’AULA (IRTCA)

Descripció

El programa “Impulsem la robòtica. Tecnologies creatives a l’aula” esdevé una oportunitat per aprofundir de forma sistemàtica i competencial en el desenvolupament d’un conjunt d’activitats orientades al treball per projectes sobre la plataforma Arduino. L’objectiu és que l’alumnat treballi des d’una perspectiva oberta i activa, en plataformes obertes sota el concepte de programari i maquinari lliures que disposen d’una gran comunitat d’usuaris arreu del món.

Les activitats, experiments i projectes, inicialment adreçades a l’alumnat de quart d’ESO que cursa la matèria optativa de Tecnologia, es realitzen amb un kit que inclou components electrònics, dispositius de control i elements mecànics de recolzament en una sèrie de mini-projectes o activitats de control. L’objectiu d’aquests experiments és ajudar l’alumnat a transformar el seu rol d’usuaris de tecnologia en creadors de tecnologia des d’una perspectiva globalitzadora amb mirada

El moment culminant del programa arriba en una Fira de projectes on es troba l’alumnat participant per mostrar i compartir els seus enginys.

Objectius

 • Fomentar l’ús de la tecnologia com a eina de creació.
 • Fomentar l’educació basada en el desenvolupament de projectes.
 • Estimular l’aprenentatge competencial de la tecnologia.
 • Desenvolupar projectes que inclouen dispositius programables.
 • Integrar coneixements aplicant la metodologia STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics).
 • Desvetllar l’interès de l’alumnat envers els temes científics i tecnològics per orientar-los cap a estudis i professions d’aquest àmbit.

Continguts

 • Electrònica
 • Control i automatització
 • Màquines, mecanismes i estructures
 • Disseny i construcció d’objectes.
 • Publicació i difusió de continguts
 • Eines per a la comunicació.
 • Les TIC com a eina per la integració i la comunicació de la informació.

Activitats

Formació del professorat

 • Formació no presencial del llenguatge de programació Processing (optativa)
 • Formació presencial.
 • Trobades quinzenals on-line, durant la implementació del programa a l’aula, amb l’equip formador del programa Arduino CTC

Enllaços relacionats

Vídeo de la Fira primera edició

Vídeo de la Fira segona edició