• Imprimeix

Formació STEM

Descripció

L’acrònim STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) neix a finals del segle XX en el context de l’educació i, tradicionalment, ha fet referència a les assignatures de ciències del medi natural, matemàtiques, informàtica i tecnologia.

En el currículum actual, això és tradueix en les competències bàsiques següents:

 • Competència matemàtica
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència digital.

En el batxillerat, aquestes matèries queden recollides per la modalitat de ciències i tecnologia.

El Govern, acorda: Crear el grup de treball interdepartamental que té com a objectiu l'elaboració i el seguiment d'un pla d'impuls de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques en els estudiants de Catalunya (STEMcat).

Objectius

Impulsar les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques entre els estudiants de Catalunya

 • Incrementar la matrícula en estudis STEM
 • Incrementar la proporció de dones en els estudis STEM
 • Millorar les competències STEM en l’educació obligatòria
 • Millorar la percepció social de les STEM

Línies de treball

 • Potenciar la formació del  professorat en els àmbits científics, tecnològics i matemàtics
 • Potenciar les competències STEM entre els estudiants i desenvolupar procediments per avaluar-les
 • Encoratjar la participació de les empreses del sector a l'escola
 • Promoure la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques a la societat

Conclusions que fan necessari un pla STEMcat en educació

 • La manca de professionals en les STEM és un problema global a Europa, especialment, pel que fa a personal tècnic (graduats en formació professional).
 • S’han de fer accions específiques per aconseguir més presència de la dona en el món de les STEM.
 • Les accions per influir en les vocacions s’han de fer abans dels 14 anys (primària i ESO).
 • Cal incidir, especialment, en els estereotips que transmetem als joves i en les habilitats percebudes pels propis estudiants.