• Imprimeix

Seminaris d'equips de centre. Escoles Verdes

Persones a qui s’adreça
Persones coordinadores (2 per centre mínim) d'escoles o instituts que formen part de la Xarxa d'Escoles Verdes. Aquesta és una modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres i promoure la col·laboració entre centres per a la realització de projectes compartits. Aquests seminaris són obligatoris durant el 1r curs després d’haver fet la formació inicial.

Criteris d’inscripció
Les sol·licituds d’inscripció seran validades per les direccions de centre mitjançant la inscripció amb priorització a direcció de l’aplicació GTAF. Només s’assignaran les persones validades per les direccions.

Estructura
La modalitat de formació és un seminari d'equips de centre de 30 hores distribuïdes en 12 hores presencials (6 sessions de dues hores cadascuna) amb persona formadora i 18 hores de treball personal tutoritzat.

Certificació
S’obtindrà el certificat de la formació si s’acompleixen els requisits següents:
Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
Avaluació positiva de les tasques realitzades: Pràctica educativa conjunta i autoavaluació anual del pla d’acció executat i concreció del pla d’acció per al curs escolar següent.

Calendari, horari i lloc de realització
El calendari, horari i lloc de realització de cada seminari el trobareu en cada activitat.