• Imprimeix

Seminari de coordinació d'equips de centre. Escoles Verdes

Persones a qui s’adreça
Persones coordinadores (2 per centre mínim) d'escoles o instituts que formen part de la Xarxa d'Escoles Verdes . Aquesta és una modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres.

Criteris d’inscripció
Les sol·licituds d’inscripció seran validades per les direccions de centre mitjançant la inscripció amb priorització a direcció de l’aplicació GTAF. Només s’assignaran les persones validades per les direccions.

Estructura
La modalitat de formació és un seminari de coordinació d'equips de centre de 15 hores distribuïdes en 6 hores presencials (3 sessions de dues hores cadascuna) amb persona formadora i 9 hores de treball personal tutoritzat.

Certificació
S’obtindrà el certificat de la formació si s’acompleixen els requisits següents:
Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
Avaluació positiva de les tasques realitzades: Pràctica educativa conjunta i autoavaluació anual del pla d’acció executat i concreció del pla d’acció per al curs escolar següent.

Calendari, horari i lloc de realització
El calendari, horari i lloc de realització de cada seminari el trobareu en cada activitat.