• Imprimeix

Objectius i continguts

La finalitat principal d'aquesta formació és introduir la metodologia de recerca i l’aprenentatge competencial al treball a les aules, donant resposta a problemes del món real des d’una mirada integrada dels àmbits científic, tecnològic i matemàtic

Objectius

 • Desenvolupar metodologies que promoguin la recerca, la creativitat i l’enginy de l’alumnat per tal de contribuir a la millora dels resultats educatius i a l’augment de l’interès per la ciència i la tècnica.
 • Caracteritzar les activitats d’aprenentatge i les dinàmiques d’aula més riques des del punt de vista competencial i que permeten potenciar el vessant formatiu de l'avaluació i la regulació dels aprenentatges.
 • Identificar les competències bàsiques i els continguts clau en les activitats d’aprenentatge dels àmbits CTM.
 • Determinar els aspectes clau a tenir en compte per dissenyar activitats d’avaluació competencials.
 • Dissenyar una activitat o seqüència didàctica competencial amb enfocament CTM, així com els instruments per a la seva avaluació.
 • Enriquir la tasca docent a partir del coneixement de la recerca científica, tecnològica, matemàtica i didàctica que duen a terme les principals institucions de recerca catalanes. 

Continguts

 • La recerca científica, tecnològica i matemàtica en el nostre país.
 • La recerca com a metodologia. 
 • Activitats d’aprenentatge i dinàmiques d’aula competencials
 • Competències bàsiques i continguts clau en les activitats d’aprenentatge CTM
 • Activitats d’avaluació competencials
 • Materials, pràctiques i experiències educatives proposades pels CESIRE i d’altres institucions.
 • Les proves de competències bàsiques
 • L’avaluació com a eina formadora
 • La regulació dels aprenentatges

  Presentació Anàlisi d'informació Activitat de formació   Activitats d'Avaluació Experimentació i avaluació Presentació d'activitats
Barcelona 22 de novembre   20 de desembre

Optatives

Del 22 de gener al 15 de març

28 de febrer   21 de març
Girona 18 d'octubre   8 de novembre 21 de gener   21 de març

 

Sol·licitud i nombre de places

La inscripció es fa en bloc a tota la formació. Les activitats optatives es triaran després de la sessió inicial d’acord amb les orientacions que s’hi donaran.

La sol·licitud de places s’haurà de fer del 12 al 26 de setembre de 2018 en aquesta mateixa pàgina.

Consulta de les adjudicacions a partir del 9 d’octubre.

Criteris d’assignació de places

Per tal d’afavorir la incidència de la formació a l’aula i al centre, tindrà prioritat el professorat dels centres que hagin inscrit un percentatge més elevat dels seus membres. 
Si és necessari, es tindrà en compte l’ordre d’inscripció. El Departament d’Ensenyament farà un seguiment acurat de la inscripció amb la finalitat d’optimitzar-ne la participació. 
La formació no es podrà fer si la inscripció és inferior a 25 persones.
 

La sessió comuna de cloenda (4a) inclourà la presentació d’una activitat o seqüència d’activitats per competències, la seva avaluació i el resultat de la seva implementació. 

Aquesta activitat s’anirà dissenyant de forma progressiva i acompanyada al llarg de la formació. Ha d’anar encaminada a millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge a l’aula amb un enfocament competencial. També haurà de ser compartida en el centre, amb la finalitat d’afavorir al màxim la transferència de la formació i l’impacte en la millora dels resultats. 

S’obtindrà el certificat en assolir el nombre d’hores establert, realitzar les tasques proposades en les activitats i presentar l’activitat o seqüència d’activitats esmentada. 

El certificat serà de 30 hores. Les activitats optatives no se certificaran individualment. 

 

Les activitats comunes a tots els itineraris sumen 13 hores i estan repartides en quatres sessions. Les dues primeres es faran durant el 1r trimestre del curs i la 3a i 4a de cloenda es farà després d’haver fet les activitats optatives.

El lloc de realització d'aquestes activitats el trobareu en obrir la inscripció a cadascuna de les quatre seus previstes. A l'apartat Calendari trobareu les dates de les sessions. L'enllaç a la inscripció el trobareu a l'apartat "Inscripcions".

 
Sessions
Horari             
 • Presentació del programa. Indicacions per a la inscripció a les activitats optatives
 • Anàlisi d’activitats modelitzadores (CTM): dinàmiques d’aula, competències bàsiques i continguts claus que es treballen
16.00h a 20.00h
 • Aspectes formatius i reguladors de l’avaluació
 • Disseny d’activitats d’avaluació competencials. Anàlisi de preguntes de les proves de competències bàsiques: contextos, demanda cognitiva, competències que es requereixen
16.30h a 20.00h
 • Avaluació i regulació dels aprenentatges
16.30h a 19.30h
 • Sessió de cloenda. Posada en comú dels treball realitzats. Conclusions i propostes de continuïtat.
16.30h a 19.30h

 

Les activitats optatives han de sumar 7 hores. En el cas que les activitats optatives realitzades superin aquesta quantitat cal tenir en compte que el certificat que s’obtindrà serà igualment de 30 hores. Les activitats optatives es triaran després de la sessió inicial d’acord amb les orientacions que s’hi donaran.

 

 • Institut de Ciències Fotòniques
 • Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona
 • Institut de Biologia Evolutiva
 • Centre de Regulació Genòmica
 • Irsi Caixa i Obra Social "la Caixa"
 • Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera
 • Institut de Ciència dels materials de Barcelona
 • Institut de Bioenginyeria de Catalunya
 • Vall d'Hebron Institut de Recerca
 • Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau
 • Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial
 • Institut de Ciències del Mar
 • Museu Marítim de Barcelona
 • Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries
 • Museu de l'Estampació de Premià de Mar
 • Museu-Molí Paperer de Capellades
 • Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
 • Museu del suro de Palafrugell
 • Barcelona supercomputing center
 • Centre de Recerca en Nanoenginyeria
 • Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa. UPC
 • Exploratori dels Recursos de la Natura (BKC:UPC-UB)
 • Centre Català del Plàstic UPC
 • Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya
 • Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT)
 • Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC
 • Facultat d’Informàtica de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya -BarcelonaTech
 • Institut d’Estadística de Catalunya
 • Associació per promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya
 • Societat Catalana de Matemàtiques, societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans
 • Departament de Matemàtiques de la UAB
 • Institut Català d'Arqueologia Clàssica
 • Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social
 • Institut Català d'Investigació Química
 • IQS Universitat Ramon Llull
 • Institut de Química avançada de Catalunya
 • Museu del ciment Asland a Castellar de n'Hug
 • Centre d'Estudis Avançats de Blanes
 • Associació Catalana de GeoGebra
 • Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER)
 • Museu Blau. Museu de Ciències Naturals de Barcelona
 • Universitat Rovira i Virgili