• Imprimeix

Treball i avaluació competencial en les àrees CTM

Presentació i estructura

El curs de Treball i avaluació competencials en les àrees CTM és una nova proposta formativa orientada a l’anàlisi i el disseny d’activitats d’aprenentatge i d’avaluació competencials des de la mirada cientificotecnològica i matemàtica, planificat perquè el pugui realitzar tant el professorat que ha participat en la formació CTM dels cursos passats com el que no ho ha fet.

El programa de formació CTM es desenvolupa a Catalunya en el marc de la iniciativa STEM -acrònim de diverses disciplines: Ciència(S), Tecnologia(T), Enginyeria(E) i Matemàtiques(M)- que es porta a terme a nivell internacional. És una formació organitzada pel Departament d'Ensenyament amb la col·laboració dels Instituts de Ciències de l'Educació de la UPC, la UdG, la UdL i la URV, que té com a finalitat principal afavorir la formació científica, tecnològica, matemàtica i didàctica del professorat amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge competencial i els resultats de l’alumnat, augmentant alhora el seu interès per la ciència i la tecnologia. 

Per dur a terme el programa es compta amb la col·laboració d’institucions i entitats que es dediquen a la recerca científica, tecnològica, matemàtica i didàctica per tal d’aprofitar la riquesa dels recursos existents i apropar l’activitat docent a la realitat científica i tècnica i promoure la innovació a partir de la interacció entre l’ensenyament i la recerca.

El professorat i els centres participants en aquesta formació tindran accés al Programa de suport a la realització de treballs de recerca d’alumnat de batxillerat en col·laboració amb personal investigador d’entitats de recerca.

Persones a qui s’adreça

Professorat d’educació secundària dels àmbits de la ciència, la tecnologia i les matemàtiques disposat a posar la formació rebuda al servei del centre, amb la finalitat d’aplicar-la a l’aula i millorar l’acció docent i els resultats de l’alumnat. Aquest nou curs s’adreça al professorat dels àmbits CTM, tant si han fet la formació CTM en cursos anteriors com si no l’han fet.

Estructura

El curs té una durada de 30 hores (20 presencials i 10 de treball pràctic no presencial) i es compon de dos tipus d’activitats:  

  • Activitats comunes (13 h) 4 sessions relacionades amb el disseny d’activitats competencials, les dinàmiques d’aula i l'avaluació de les competències.
  • Activitats optatives (7 h) relacionades amb la recerca científica, tècnica, matemàtica i didàctica en l’àmbit de cada especialitat que el professorat participant podrà seleccionar segons les seves preferències i necessitats. Aquestes activitats les ofereixen institucions de recerca i divulgació de la ciència de Catalunya.