En aquest apartat es presenta l’oferta prevista de formació específica adreçada als professionals dels serveis educatius, és possible que aquesta oferta es pugui anar ampliant al llarg del curs 2015-2016.

En el desplegable es pot seleccionar l’oferta específica per cada perfil professional o aquella que va adreçada a més  d’un perfil o a tot el col·lectiu de professionals dels serveis educatius.

 

Els professionals dels serveis educatius també poden participar en l’oferta formativa adreçada al conjunt dels docents.

 

Activitats adreçades a: